Nytt Bibliotheca Nova – Fra alfabet til relevans
21. mars 2014

Tema i dette heftet er: Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek. Flere høgskole- og universitetsbibliotek forteller fra sine prosjekter.

-Det er viktig at bibliotekene ligger i forkant når det gjelder bruk av metodikk for veiledning, sier den nylig avgåtte nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. Studentene må vite hva som er tilgjengelig og bibliotekarene må vite hvordan de best skal kunne legge til rette det som er tilgjengelig. Med andre ord relevans, sier hun.

I dette heftet får vi flere eksempler på hvordan høgskole- og universitetsbibliotekene tar veiledning på alvor. Vi kan lese om prosjektene På sporet av informasjonskompetanse som handler om informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenesten for eldre.

Studentene har behov for å kunne kartlegge forskningslitteratur på en effektiv måte, noe prosjektet PhD on Track belyser og prosjektet Mubil: en virtuell opplevelse av bøker har etablert en virtuell læringsarena i biblioteket ved å ta i bruk 3D-teknologi og interaktive spill. Eksemplene i dette heftet er til inspirasjon for andre som er opptatt av informasjonskompetanse og kildebruk i bibliotek.

Du kan lese Bibliotheca Nova-heftene her .

Samlingen Nettsidene