Nytt Bibliotheca Nova
05. februar 2014
Av: Merethe Myrvang
 

Digital formidling er et viktig utviklingsområde for bibliotekene. Det nye heftet i Bibliotheca Nova-serien presenterer mange eksempler på hvordan Nasjonalbiblioteket og folke- og fylkesbibliotek over hele landet har gjort materiale digitalt tilgjengelig.

-I dag kan vi konstatere at tida er digg – ikke minst i bibliotekene, sier Vigdis. Bokhylla.no er etablert på basis av erfaringene med nordområdeprosjektet og er blitt en suksess som har skapt oppmerksomhet også internasjonalt. Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste er et gratis tilbud der norske bibliotek får tilgang til digitale utgaver av norske aviser. Foto og film blir i stadig større grad  digitalt tilgjengelig og digitale bibliografier og filmografi er blitt gode verktøy for søk i bibliotek og for publikum. Biblioteksøk er under forbedring og e-bøker er på vei inn i bibliotekene, forteller hun.

Heftet viser også konkrete eksempler på at norske bibliotek har kommet langt i å utvikle digitale tjenester. Utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket har stimulert til prosjekter der bibliotekene kan vise til nye måter å tilby formidling på. Her kan en lese om aktive hyller på Deichmanske bibliotek, historiske Vestfold og kvinnehistorie på dugnad på Hamar, for å nevne noe. Ambisjonen med dette heftet er å stimulere og gi faglig støtte til videre utvikling av digital formidling i bibliotekene.

Du kan lese Bibliotheca Nova-heftene elektronisk her .

samlingen nettsidene