Nye eBorgere
16. januar 2014

Innbyggerne i Vestfold skal få bedre dataferdigheter. Vestfold fylkesbibliotek og Høgskolen i Vestfold er i gang med nye kurs i prosjektet eBorgerskap Vestfold. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Målet med prosjektet er å gi kursdeltakerne grunnleggende dataferdigheter. Det toårige prosjektet startet i fjor med kurs i Sande, Larvik og Tønsberg/Nøtterøy. I år er det bibliotekene i Svelvik, Andebu, Horten, Hoff og Stokke som tilbyr kurset.

Les mer om saken på sidene til Vestfold fylkeskommune.

Prosjektbeskrivelse

samlingen nettsidene