Ny skriftserie: NB kilder
12. mai 2014

Fredag lanserer Nasjonalbiblioteket den nye e-skriftserien NB kilder. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling. I forbindelse med publiseringen av den første e-boka «… at ryste en Constitution ud af Ermen» arrangeres det et lanseringsseminar i Nasjonalbiblioteket 16. mai.

Avskrift av Grunnloven, ukjent skriver.

Med NB kilder ønsker Nasjonalbiblioteket å styrke formidlingen av sentral norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte leser. I tillegg til de transkriberte dokumentene inneholder hver utgave en kort introduksjon samt en generell redegjørelse for prinsippene som er lagt til grunn for utgivelsene i serien.

I den første utgivelsen i serien tar utgiver Oddvar Vasstveit for seg fire kilder fra Eidsvoldsdagene 1814: en dagbok og tre grunnlovsavskrifter. Vasstveit er en av foredragsholderne under lanseringsseminaret.

NB kilder vil fortløpende bli publisert på denne siden. Første utgivelse vil være tilgjengelig 16. mai.

Samlingen Nettsidene