Ny antologi i skriftserien Nota bene: Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier
27. august 2013

Aldri før har så mange artikler om Bjørnstjerne Bjørnson vært samlet mellom to permer. Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier er en samling nyskrevne artikler om Bjørnstjerne Bjørnsons liv, verk og aktualitet i dag. Den tematiske bredden gjenspeiler omfanget av hans virksomhet og viser hvordan en økende interesse for Bjørnson gjør seg gjeldende innenfor ulike disipliner og fagtradisjoner. Antologien lanseres i Nasjonalbiblioteket i dag kl. 13.00.

Omslaget til Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørson studier

Nasjonalbiblioteket gir ut Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier i samarbeid med Novus Forlag. Antologien er redigert av Liv Bliksrud, Giuliano D’Amico, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund. Utgivelsen inngår i Nasjonalbibliotekets skriftserie Nota bene.

Forholdet mellom det norske og det utenlandske står sentralt i samlingen. Bjørnson var med på å skape en norsk litteratur som sto i konstant dialog med litterære forbilder og strømninger i Skandinavia og på kontinentet. Hans samfunnsengasjement strakte seg langt utenfor landets grenser og omfattet både Europa og USA. Som forfatter og intellektuell var Bjørnson en engasjert kosmopolitt.

Antologien kan kjøpes fra Novus forlag , bokhandel eller i Nasjonalbiblioteket.

Fra i dag vises det også frem ulike kort knyttet til Bjørnstjerne Bjørnson på Nasjonalbibliotekets spesiallesesal. Les mer på Nasjonalbibliotekets facebookside.

Samlingen Nettsidene