Norsk litteratur fra hele det 20. århundre på nett
06. september 2012
Av: Merethe Myrvang
 

Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 28. august avtale om permanent videreføring av Bokhylla-avtalen. Dermed vil etter hvert 250 000 bøker fra hele det 20. århundre bli tilgjengelig på Internett.

Bokhylla.no ble lansert i 2009 og har omfattet ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. Gjennom avtale med Kopinor, som representerer forlag, forfattere og andre opphavsmenn, har Nasjonalbiblioteket fått anledning til å legge ut bøker som fortsatt er beskyttet av opphavsrett. 

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og Administrerende direktør i Kopinor Yngve Slettholm signerer Bokhylla-avtalen
Foto: Thor Brødreskift

Permanent
Det er denne tjenesten som nå utvides og gjøres permanent. Bøker fra hele 1900-tallet, til og med 2000, legges til Bokhylla, som vil inneholde ca. 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017. Allerede i høst vil den tilgjengelige bokstammen mer enn fordobles, gjennom et høstslipp på 60 000 bøker.

Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse. Bøker som er opphavsrettslig beskyttet er imidlertid ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift. Forfattere, andre opphavsmenn og forlag blir betalt gjennom den kollektive avtalen som nå er inngått.
Avtalen gir også den enkelte rettighetshaver rett til å trekke enkeltbøker fra Bokhylla.

Systematisk digitalisering
Nasjonalbiblioteket startet for seks år siden en systematisk digitalisering av alle sine samlinger. Det har vært et mål å ha mest mulig innhold tilgjengelig på nett, og Bokhylla er en viktig del av dette arbeidet for å gjøre kulturarven tilgjengelig.

Kulturpolitisk sasting
– Dette er en viktig litteraturpolitisk satsing som bidrar til økt oppmerksomhet omkring litteratur publisert på norsk. Den er viktig både for å få fram norske forfattere på nett hvor leserne er, og som et ledd i å sikre norsk språk, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein

Unik avtale
– Jeg er glad for at rettighetshaverne, gjennom Kopinor, har kunnet bidra til at en stor del av vår litterære arv blir gjort tilgjengelig, sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm. – Avtalen er unik i sitt slag, og et eksempel på en framtidsrettet modell for forvaltning av opphavsrett. Vederlaget som vil bli betalt, går tilbake til opphavsmenn og forlag og bidrar dermed til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Les om saken i Aftenposten , NRK , TV2 , digi.no
Lytt til Nyhetsmorgen i P2 29.08.
Frem fra glemselen , Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør, Aftenposten

Last ned selve avtalen:
Bokhylla-avtalen/Bookshelf Contract: norsk - English .

samlingen nettsidene