Norges kongesagaer overrakt statsminster Erna Solberg
28. oktober 2013

Islands statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson overrakte mandag det komplette verket av Norges kongesagaer i en ny praktutgave til Norges statsminister Erna Solberg. Kongesagaene er et bånd mellom Island og Norge fra gammel tid og frem til våre dager, sa Sigmundur Davíð Gunnlaugsson under overrekkelsen i Nasjonalbiblioteket.  

Sagaene er skrevet på Island i middelalderen og handler alle om norske konger og norsk historie. Det har vært en kulturutveksling mellom våre to land siden tiden da sagaene ble skrevet. Islandske skalder tok med sagaene til Norge og tok også med seg norsk kultur tilbake til Island, blant annet kristen tro, sa Sigmundur Davíð Gunnlaugsson under overrekkelsen av gaven til Erna Solberg.

Det er blant annet sagaene som binder våre to land sammen. Det er der vi finnes vår felles opprinnelse og vår felles historie. Vi hadde ikke vært den nasjonen vi er i dag uten denne bakgrunnen. Da disse sagaene ble trykket i Norge på slutten av 1800-tallet, var det bare bibelen som ble solgt i flere eksemplarer. Vi er glad for at Vigdis Moe Skarstein og Nasjonalbibliotelet har sagt seg villig til å ta vare på folkegaven fra Island, sa Erna Solberg.

I anledning 100-årsjubileet for Norges uavhengighet bestemte Islands regjering i 2005 å gi Norge Kongesagaene i gave. De fire sagaverkene er: Sverres saga, som handler om kong Sverres liv og regjeringstid, Morkinskinna, som handler om tiden 1030 til 1157, Baglersagaen, som handler om den urolige perioden mellom kong Sverres død (1202) og valget av Kong Håkon Håkonsson (1217) og Håkon Håkonssons saga, som handler om Håkon Håkonsson og hans regjeringstid 1217–1263.

Utgavene gjengir teksten på originalspråket, men har fyldige innledninger skrevet på norsk. De er utgitt i serien Íslenzk fornrit, som er en internasjonal standardutgave for islandsk sagalitteratur, og holder svært høyt faglig nivå.
Se Dagsrevyen, NRK med nyhetssak fra overrekkelsen

samlingen nettsidene