Nordområdenes kulturarv på nett
11. desember 2012
Av: Merethe Myrvang
 

12-15. desember arrangeres «Arctic Days» i det russiske nasjonalbiblioteket i St. Petersburg. En felles digital portal for presentasjon av den arktiske kulturarven står på programmet når kulturinstitusjoner i nordområdene møtes på tvers av landegrensene.

Konferansen “Electronic Memory of the Arctic” samler representanter fra utdanningsinstitusjoner, nasjonalbibliotek, arkiver og andre kulturinstitusjoner. Nasjonalbiblioteket er til stede med to delegater under konferansen i Russland. Nasjonalbibliotekets samling inneholder store mengder materiale knyttet til nordområdene – NB vil derfor kunne være en naturlig innholdsleverandør av digitalt materiale.

 

Les mer om konferansen « Electronic Memory of the Arctic » og “ Arctic Days

Samlingen Nettsidene