Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene
25. juni 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Nesten alle landets bibliotek benytter seg av tjenester fra Nasjonalbiblioteket. Det er en gjennomgående høy tilfredshet blant bibliotekene med Nasjonalbibliotekets tilbud og den kontakten de har med institusjonen. Det viser tall fra Nasjonalbibliotekets brukerundersøkelse.

– Vi er svært glade for resultatene av denne undersøkelsen, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. – Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om hvordan bibliotekene opplever at Nasjonalbiblioteket håndterer oppgavene som følger av vårt mandat, og svarene viser at vi er på riktig spor. Resultatene fra undersøkelsen er i samsvar med det inntrykket vi har fått gjennom bibliotekenes representanter i utvalg vi har oppnevnt, møter og konferanser, samt den kontakten vi har med de enkelte bibliotek i det daglige. Likevel er det hyggelig å få dette bekreftet, sier nasjonalbibliotekaren.

Nasjonalbibliotekets mandat er å være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som institusjoner i biblioteksektoren kan benytte seg av. Tilbakemeldingene viser at 75 prosent av bibliotekene har hatt kontakt med Nasjonalbiblioteket for å få informasjon og veiledning, og det er en høy grad av tilfredshet med denne kontakten.

Årlig bevilger Nasjonalbiblioteket rundt 20 millioner kroner til utviklingsprosjekter i bibliotekene. 19 prosent av bibliotekene søkte etter prosjekt- og utviklingsmidler, og 78 prosent av disse fikk tildelt midler. Søknadsprosessen blir vurdert som positiv av de som søkte.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein

Nasjonalbiblioteket yter flere tjenester overfor bibliotekene. Blant disse tjenestene er utlån av bøker og annet materiale, digitale søketjenester samt utforming og produksjon av plakatutstillinger som formidles gratis ut til alle landets bibliotek. 99 prosent av bibliotekene oppgir å ha brukt tjenester fra Nasjonalbiblioteket, og den generelle tilfredsheten med disse tjenestene er meget høy.

– Brukerundersøkelsen gir oss et grunnlag for å kunne bedømme hvor vi bør satse enda litt mer, sier Vigdis Moe Skarstein. – I august kommer første utgave av vår nye publikasjon som dreier seg om å dokumentere utviklingsprosjekter i bibliotekene, og vi er allerede i gang med å bygge opp et nettsted hvor erfaringene fra de ulike prosjektene vi støtter skal gjøres tilgjengelig. Dette er noe som etterlyses av bibliotekene i undersøkelsen, sier nasjonalbibliotekaren.

Undersøkelsen er en del av en større brukerundersøkelse som også omfatter forskere, låntakere, besøkende på nb.no og befolkningen generelt. Det overordnede måleter å gi Nasjonalbiblioteket en indikasjon på egen tjenestekvalitet.

 

Se delrapportene fra undersøkelsen:

Samlingen Nettsidene