Musikkarkiv til Nasjonalbiblioteket
15. august 2013
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Nasjonalbiblioteket fikk før sommeren flere musikkarkiv i gave. Det dreier seg om arkivet etter Norsk Sangerlag, Oslo Kvartettforening, og en materialsamling vedrørende Christian Sinding.

Christian Sinding

Sinding-papirene er et resultat av Per Vollestads doktorgradsprosjekt om komponisten Christian Sinding. Vollestad har også utgitt en biografi om Christian Sinding (Solum forlag, 2005). I arbeidet med doktorgraden samlet Vollestad en rekke kopier av Sinding-brev, som nå blir tilgjengelige på spesiallesesalen. I tillegg fikk Nasjonalbiblioteket også via Vollestad det fragmentariske manuskriptet til pianisten Ingebjørg Gresvigsufullendte biografi om Sinding.

Norsk Sangerlag

Norsk Sangerlag var forløperen for Norsk Korforbund, og det er et stort arkiv etter Sangerlaget som nå er under ordning. Materialet består av møtereferater, korrespondanse, noter og sangtekster med mer. I tillegg er det mange publikasjoner og trykk. Arkivet ble gitt til Nasjonalbiblioteket fraToneheim Folkehøgskole.

Oslo Kvartettforening

Arkivet fra Oslo Kvartettforening gir et spennende innblikk i hovedstadens musikkliv. Foreningen ble stiftet i 1876, med formål om å fremme et nærmere kjennskap til kammermusikken blant medlemmene. Medlemmene var amatørmusikere, som jevnlig fremførte strykekvartetter på medlemsmøtene, selv om profesjonelle musikere etter hvert overtok fremføringene. Komponisten Johan Svendsen var svært aktiv i Kvartettforeningen, både som instruktør og som utøvende. Etter to år hadde foreningen 100 medlemmer – alle menn. I 1926 ble forslaget om at kvinner skulle få adgang nedstemt, og de fikk først adgang på1950-tallet. Blant de tidligste medlemmene finner vi professor i filosofi – og bratsjist – M.J. Monrad, bokhandler Jørgen Cappelen, musikkhandler Carl Warmuthog komponisten og dirigenten Iver Holter.

I arkivet finnes møteprotokoller, medlemslister og korrespondanse helt fra starten av. Her er også konsertprogram, oversikter over komponister Kvartettforeningen har fremført verker av, samt korrespondanse rundt bestillingsverk til foreningens jubileer.

Tilgjengelighet

Alle musikkarkivene er katalogisert og søkbare på nb.no, og kan sees på i Nasjonalbibliotekets spesiallesesal. For tiden viser vi også frem materiale fra Kvartettforeningen i en monter på spesiallesesalen.

Samlingen Nettsidene