Mer til bibliotekutvikling i 2014
08. november 2013
Av: Nina Bræin
 

Nasjonalbiblioteket får en økning på 12,1 millioner kroner til prosjekt- og utviklingstiltak i 2014 i regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet. Dette er 6,1 millioner kroner mer enn det den rødgrønne regjeringen foreslo i økning av utviklingsmidler som skal styrke folkebibliotekene som møteplasser og arenaer for debatt.

Regjeringen ønsker å støtte utviklingen av bibliotek som møteplasser og debattarenaer. Her fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. 

 I en pressemelding fra Kulturdepartementet i dag heter det at Regjeringen ønsker å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette gjør bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trer i kraft 1.januar 2014.

– Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey. – Folkebibliotek er den mest brukte kulturarenaen og den mest suksessfulle integreringsarenaen vi har. De er med på å styrke demokratiet og ytringsfriheten ved å sikre kunnskap og informasjon til alle. Vi ønsker også å styrke dem ytterligere, sier Widvey.

– Vi er svært glade for at Regjeringen ser det potensialet folkebibliotekene har som lokale debattarenaer og ved å styrke budsjettet legger til rette for en enda større satsing på dette området, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Samtidig som budsjettet til bibliotekutvikling økes vil Den kulturelle nistepakken, med et budsjett på 4,1 millioner kroner, utgå som et eget satsingsområde. Samlet bevilgning til utvikling av folkebibliotekene er på 27,6 millioner kroner.

Samlingen Nettsidene