Litteraturklassikere som e-bøker fra Nasjonalbiblioteket
27. februar 2014

For å øke tilbudet av e-bøker, gjør Nasjonalbiblioteket 38 titler fra den norske litteraturarven tilgjengelig i ePub-format. – I løpet av våren vil Nasjonalbiblioteket legge ut til sammen 100 titler som e-bøker, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. – Bøkene kan legges inn i bibliotekenes systemer for utlån. Det vil innebære en økning i tilgangen på e-bøker i norske bibliotek, og bidra til større oppmerksomhet rundt titler som kanskje er glemt i dag.

Utvalget spenner bredt både i tid og sjangre, med sakprosa og skjønnlitteratur fra midten av 1700-tallet frem til begynnelsen av forrige århundre.

– Vi har valgt ut klassiske romaner, dramaer, novelle- og diktsamlinger, reiseskildringer og memoarlitteratur. Et knippe eventyr og barnelitteratur er også med. Til sammen blir dette et bredt utvalg fra norsk litteraturarv, sier nasjonalbibliotekaren.

Viktige kriterier i utvalget har vært at det skal inneholde sentrale titler på begge målformer og at både kvinnelige og mannlige forfattere skal være representert.  I valget mellom ulike utgaver, har lesbarhet for dagens publikum vært et viktig kriterium. Blant forfatterne som er representert er Camilla Collett, Hulda Garborg, Henrik Ibsen, Hans Jæger, Aasta Hansteen og Ivar Aasen.

I tillegg til kjente og kanoniserte verk finnes også titler få kjenner til. Blant verkene er et av de viktigste tidsdokumentene fra tiden rundt 1814, Christiane Korens «Moer Korens» dagbøker i to bind. Her finnes også norgeshistoriens første science fiction-roman, Ludvig Holbergs Niels Klims Underjordiske Reise, og vår største dekandense-roman, Tryggve Andersens Mod Kvæld. Fritjof Nansens Paa Ski over Grønland og Stein Rivertons klassiske kriminalroman Mysteriet på Bergensbanen er også kommet med.

E-bøkene er tilgjengelige i ePub-format på www.nb.no/ebok og vil etter hvert også kunne søkes opp gjennom bibliotekenes utlånssystemer.

Samlingen Nettsidene