Leve Språket! – Utstillingsåpning 26. september
27. september 2013

Det var fullt hus og stor stemning da språkutstillingen Leve språket! ble åpnet i Nasjonalbiblioteket på Den europeiske språkdagen 26. september i Språkåret 2013. 

Referansegruppen foretok den offisielle åpningen av utstillingen. Her sammen med nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

– Det er ekstra stor stas å åpne denne utstillingen fordi det er første gang vi lager en utstilling basert direkte på råd fra ungdom, med bidrag fra barn og unge og med dem som målgruppe, sa nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein i sin tale. – Da vi diskuterte hvordan vi skulle synliggjøre mangfoldet av språk i Norge, sammenhengen mellom språk og utviklingen av det, fant vi ut at de som kunne mest om det er de som bruker språket og hver dag skaper det litt på nytt. Ungdommen! Derfor tok vi initiativ til en nasjonal konkurranse blant skoleelever for å få vite mer om deres forhold til språk og hva de mente språk er. Vi fikk inn 80 bidrag som viste en enorm kreativitet. Noen av dem er del av utstillingen vi nå åpner, sa Vigdis Moe Skarstein.

Ungdom dominerte også på selve utstillingsåpningen, både på scenen og i salen. Tønsberg-bandet Fixation spilte og vakte stor begeistring hos publikum. Nasjonalbibliotekaren hadde egenhendig booket bandet til åpningen.

– Jeg hørte dem første gang før sommeren da vi var på Greveskogen videregående skole og delte ut en av prisene i Nasjonalbibliotekets språkkonkurranse. Jeg tenkte at nettopp dette bandet burde åpne vår utstilling i dag, så jeg inviterte dem der og da. Heldigvis var de ledige!, sa Vigdis Moe Skarstein.

Seniorrådgiver Johanne Ostad har ledet arbeidsgruppen som har jobbet frem utstillingen i Nasjonalbiblioteket. En referansegruppe med ungdommer fra Fyrstikkalleen skole i Oslo har gitt råd til arbeidsgruppen under planleggingen. Og det var referansegruppen som fikk æren av å foreta den offisielle åpningen av utstillingen.

– Vi lærte mye av å jobbe med referansegruppen, sa Johanne Ostad. – Blant annet har vi lært mange nye ord og uttrykk. Disse ungdomsuttrykkene er også godt dokumentert i utstillingen.

Johanne Ostad forteller at det har kommet ny kunnskap ut av arbeidet med utstillingen.

– Vi oppdaget at ungdommen er særdeles godt klar over at de bruker engelsk, og at de bruker slang. De vet når de bruker det, i hvilke sammenhenger, og de gjør det helt bevisst. Dette gjør dem til svært kompetente språkbrukere, sa Johanne Ostad.

– Det som er så morsomt med denne utstillingen, er at vi har kunnet blande gamle objekter med moderne konkurransebidrag. Sammen utgjør alt dette en helhet som gjenspeiler det språklige mangfoldet i Norge. Et mangfold som også er representativt for mangfoldet i Nasjonalbibliotekets samling, sa seniorrådgiver Johanne Ostad i Nasjonalbiblioteket.

Utstillingen vises i Nasjonalbiblioteket ut året 2013.

samlingen nettsidene