Leselyststrategi 2013 lansert
28. juni 2013
Av: Nasjonalbiblioteket
 

Leselyststrategien er Kulturdepartementets plan for å bidra til økt leselyst blant barn og unge. Strategien er en del av Leseløftet 2010-2014, og bygger på ulike nasjonale tiltak for litteraturformidling og lesing, og på innspill fra institusjoner, organisasjoner og andre aktører som arbeider for å bidra til økt leselyst.

Ung mann med lesebrett i Drammen bibliotek. Foto: Xenia Villafranca

Det skal satses innenfor disse områdene:

  • Styrke litteraturformidling til barn og unge
  • Sikre alle barn og unge tilgang på litteratur
  • Øke leseengasjementet i hele samfunnet
  • Synliggjøreog samordne leselysttiltak

Det kan søkes om egne midler til prosjekter eller tiltak med mål å fremme barn og unges leselyst som knytter seg til ett eller flere av de fire satsingsområdenei leselyststrategien. Les mer på regjeringen.no

Leseløftet inngår som en del av bibliotekutviklingen og er et av innsatsområdene det vises til i Nasjonalbibliotekets utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler for 2014 .

Gode samarbeidsrelasjoner og ulike former for lesetiltak skal være en del av bibliotekenes virksomhet i et langsiktig perspektiv. Det blir også viktig å sikre erfaringsoverføring fra ulike leselystiltak på tvers av sektorene og synliggjøre disse, slik at andre kan ha nytte av disse erfaringene i nye prosjekter.

Les mer om Leselyststrategi 2013

samlingen nettsidene