Leselyststrategi 2013
04. april 2013

Kulturdepartementet ønsker å etablere en leselyststrategi for 2013 rettet mot barn og unge. Leselyststrategien er en del av Leseløftet 2010-2014, og vil presentere tiltak for å stimulere til økt leselyst blant barn og unge.

Kulturminister Hadia Tajik
Foto: Sara Johannessen

I den forbindelse arrangerte Kulturdepartementet til innspillsmøte den 2.april hvor en rekke deltakere fra bokbransje, forfattere og foreninger var representert. Formålet med møtet var å få innspill til tiltak og samarbeidsprosjekter som kan inngå i leselyststrategien. Det er Nasjonalbiblioteket som koordinerer arbeidet med leselyststrategien og innspill til handlingsplanen kan sendes til Nasjonalbiblioteket på sbu@nb.no innen 12.april.

Samlingen Nettsidene