Lesegnist – bok i praksis
02. april 2013

Hvordan gjøre framtidige barne- og ungdomsarbeidere bedre rustet til å fremme leselyst og språkutvikling hos barn og unge? Samt fremme lesegnisten hos elevene selv. Tiltak for å nå elever i alderen 17-19 år ble prøvd ut i 2012 i prosjektet Lesegnist – bok i praksis, som nylig ble avsluttet ved Trondheim folkebibliotek.

Avdeling for barn og unge, etablerte et samarbeid med barne-og ungdomsarbeiderlinja ved fire videregående skoler gjennom prosjektet Lesegnistbok i praksis for å styrke lesegleden. Prosjektet er knyttet til Leseløftet og svarer godt til målsettingen om økt lesekompetanse gjennom å henvende seg til en gruppe elever som i sine framtidige yrker vil ha betydelig innflytelse på barn og unge. Biblioteket avla besøk og presenterte bøker på skolene før elevene skulle ut i praksis.

Flere eksemplarer av omtalte bøker ble umiddelbart tilbudt for lån. Et stort felles, avslutningsarrangement ble holdt med den kjente artisten Lars Vaular som anbefalte bøker. Gjennom prosjektet er kontakten med skolene og unge voksne styrket og bibliotekets tilbud er blitt mer synlig. I ettertid viser det seg at bibliotekets presentasjoner og anbefalingslister styrket elevenes kompetanse for kommende praksisperioder i barnehager og skoler. Denne typen samarbeid har vært lite utprøvd før og kan lett adopteres av andre bibliotek.

Prosjektet Lesegnist- bok i praksis ble støttet med kr. 175 000 av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektrapport fra Lesegnist – bok i praksis

Oversikt over tildelinger av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket .

Samlingen Nettsidene