Les høyt!
04. april 2013
Av: Arne Gundersen
 

Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er det galt å lese tegneserier? Skal man presse unger som kjeder seg til å høre ferdig boken? Dette er noen av mange spørsmål som kom fra foreldre i prosjektet Les høyt!, som er nylig er avsluttet ved Tromsø bibliotek og byarkiv.

Tromsø bibliotek og byarkiv gjennomførte i 2012 prosjektet Leshøyt!, der målet var å gi foreldre inspirasjon til og kunnskap om verdien av å lese høyt og lyst til å fortsette høytlesingen også etter at barna har knekket lesekoden. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket med kr.190 000 i utviklingsmidler som ledd i satsingen Leseløftet 2010-2014.

Gjennom prosjektet har biblioteket besøkt 14 foreldremøter på skoler i Tromsø. Det er også gjennomført særskilt kompetanseheving for en gruppe litteraturformidlere i biblioteket.

Biblioteket opplever umiddelbar effekt av prosjektet ved at familier som ikke har brukt biblioteket tidligere, møter opp med boklister fra foreldremøter.

Ordningen med bibliotekbesøk på foreldremøter tas nå inn som en fast ordning i samarbeidet mellom bibliotek og skole i Tromsø, og biblioteket ønsker å starte med tilsvarende forsøk i barnehagene.

Prosjektrapport fra Les høyt!

Oversikt over tildelinger av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket

samlingen nettsidene