Lansering av 1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814
23. mai 2013

I dag på 200-årsdagen for prins Christian Frederiks ankomst til Christiania lanserer Nasjonalbiblioteket bibliografien: 1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814.

Bibliografien gir referanser til norske og utenlandske bøker, artikler i bøker og tidsskrifter knyttet til begivenhetene i Norge og Norden 1812-1814 samt enkelte artikler i norske aviser. Bibliografien inneholder allerede 2170 poster og flere vil bli lagt til. Over halvparten av materialet er digitalisert og arbeidet med dette vil fortsette i 2014.

Av forståelige grunner har året 1814 vært av de mest omdiskuterte i norsk historieforskning. Med denne bibliografien vil man for første gang få en samlet oversikt over den viktigste historiske litteraturen omkring dette året og dets mangslungne begivenheter. Bibliografien er et forsøk på å samle de viktigste arbeider om 1814 som kan være av interesse både for forskere og for et bredt historieinteressert publikum.

Nasjonalbiblioteket lanserer bibliografien i anledning Grunnlovsjubileet 1814-2014.
30. januar 2014 åpner Nasjonalbiblioteket også en utstilling som omhandler 1814. 

Du finner bibliografien her:
1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814

Samlingen Nettsidene