LESEFRØ i Groruddalen – sluttrapport fra Deichmanske bibliotek
04. september 2014

«Vårt favorittprosjekt LESEFRØ som tilbys flere av byens barnehager har fått ringvirkninger i språk- og kulturkompetanse vi bare kunne drømme om». Det skriver biblioteksjef i Oslo, Kristin Danielsen i sluttrapporten etter LESEFRØ-prosjektet. Nasjonalbiblioteket støttet LESEFRØ med 350 000 kr.

Deichmanske bibliotek i samarbeid med barnehageadministrasjonen i Bydel Alna og Bydel Stovner har etablert og gjennomført prosjektet LESEFRØ i fire barnehager i Groruddalen i 2013-2014.

LESEFRØ-prosjektet ble etablert første gang i 2008-2010. Formålet var da som nå å drive språkstimulering og litteraturformidling, bidra til leseglede og medvirke til et godt språkmiljø i barnehagene og i barns hjemmemiljø.

Formålet i det siste LESEFRØ-prosjektet var å videreutvikle en modell for samarbeid; en metodeveileder og en fagveileder for implementering av konseptet. Modellen er utviklet slik at den kan benyttes og gjennomføres både i store kommuner og i små enheter. Deichmanske bibliotek mener det er nødvendig med en direkte overføring av kunnskap og erfaring med metoden for at veilederen skal fungere optimalt og ser for seg at de kan ha en aktiv rolle i dette.

Les mer om resultater i rapporten   og mer om metoden i veilederen . Se også brosjyren og filmen om LESEFRØ . 

samlingen nettsidene