Kvinner i 1814
09. april 2014
Av: Bente Lavold og Karen Arup Seip
 

Tirsdag 8. april arrangerte Nasjonalbiblioteket et halvdagseminar med temaet: Kvinner i 1814. Et fullsatt auditorium fulgte interessert med på engasjerte foredragsholdere som fra ulike faglige ståsteder snakket om og viste bilder av ektefellene, mødrene, søstrene og døtrene til Eidsvollsmennene og andre kvinner som har satt spor etter seg fra denne tiden. For hva vet vi i dag, 200 år etter, om deres liv og virke i salonger, ballsaler og fødestuer?

Fordragsholdere fra venstre Kari Telste,  Hedevig Anker, Karen Arup Seip, Elisabeth Aasen, Marthe Hommerstad og Bente Lavold

Elisabeth Aasen innledet med å fortelle om de mest kjente kvinnedagbøkene og erindringene fra tiden. Christiane Korens dagbøker, Conradine Dunkers og Carine Rehbinders erindringer og Emerentze Munchs opptegnelser ble satt inn den historiske konteksten.

Marthe Hommerstad løftet i sitt foredrag frem Christian Magnus Falsens mor, Anna Henrike Petronelle Mathiesen, og fortalte om hennes turbulente ekteskap. Falsen var gift to ganger. Først med Anna Birgitta Munch, og etter at hun døde i barsel giftet han seg med Elisabeth Severine Stoltenberg. Kildene forteller hvordan barnefødsler og familieliv var det sentrale i fruene Falsens liv, men også at kvinnene i familien utgjorde en viktig del av Eidsvollsmannens nettverk.

Forskningsbibliotekar Bente Lavold ved Nasjonalbiblioteket informerte om Christiane Korens dagbøker fra årene 1808-1814 som oppbevares i Nasjonalbiblioteket.  De dagbøkene som ikke ble utgitt i 1915 skal nå digitaliseres. De skal også transkriberes og tilgjengeliggjøres i Nasjonalbibliotekets nye kildepublikasjonsserie. 

Kari Telstes emne var samtaler ved kaffebordet – visitter og utforminger av kvinnelighet omkring 1800. Med konkret utgangspunkt i kopper, fat, sukkerskåler og kanner formidlet hun hvordan korrekt praksis rundt kaffeskjenkingen under visittene var en viktig statusmarkering. Denne kunnskapen ble overført via lek til små piker.

Hedevig Anker avsluttet seminaret med et foredrag om sin formor og navnesøster Hedevig Anker, fruen på Eidsvoll. Hun viste hvordan hun har utnyttet bildemateriale som kilde til forståelsen av et kvinneliv på begynnelsen av 1800-tallet, der det skriftlige kildematerialet er sparsomt. Med sine vakre og stemningsfulle bilder fra Eidsvoll satte Hedevig Anker et flott punktum for et innholdsrikt seminar.

Det ble vist frem originalmateriale i montere i auditoriet og på spesiallesesalen.

Samlingen Nettsidene