«Kaptein Hjalmar Johansen er igaaraftens pludselig afgaaet ved døden»
03. januar 2013
Av: Anne Melgård
 

Det er i dag 3. januar hundre år siden Fredrik Hjalmar Johansen (f. 1867) tok sitt eget liv i parken ved Solli plass like ved Nasjonalbiblioteket. 

Hjalmar Johansen i ulveskinnspels om bord i «Fram» 10. des. 1893. Foto: F. Nansen /Nasjonalbiblioteket (3c158)

Dagen etter kom nyheten i flere aviser rundt i Norge. Aftenposten hadde en lengre usignert artikkel som kan betegnes som en nekrolog. Her legges det vekt på Johansens deltakelse på ulike polarekspedisjoner og ikke minst hans karakterstyrke: «Hjalmar Johansen vil langt fremigjennem tiderne mindes som en mand, der havde samlet i sig mange af de ypperlige egenskaber, som har gjort den norske nation til den førende paa polarforskningens omraade. Styrke, mod, indtil det dumdristige - ». 

Fridtjof Nansen skrev en lengre nekrolog over sin følgesvenn fra «Fram»-ferden 1893-96 «Hjalmar Johansen. Noen spredte minner» som ble trykt i Det Norske Geografiske selskaps årbok 24, 1912-13. Nansen avslutter med ordene: «Den djerve, staute karen, god kamerat, trofast venn, så endefram og enkel, så stillfaren og fåmelt, en sjel hvori det ikke fantes svik.»

Nansens manuskript er i Nasjonalbibliotekets samling, men artikkelen er også trykt i «Nansens røst» , 1942, fra side 430. 
I løpet av de hundre årene som er gått siden Hjalmar Johansens død har det blitt lansert ulike teorier på hvorfor han tok sitt liv. Ikke minst er det at han stod i skyggen av de to store innen norsk polarhistorie, Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, trukket fram som medvirkende årsak. Svaret har nok bare Johansen selv, men sikkert er det at mange ønsket å gi ham en hjelpende hånd til det siste. I 1973 fikk Nasjonalbiblioteket i gave fra Johansens etterkommere dagbøker og andre papirer etter Hjalmar Johansen. Her finnes papirer som også omtaler Johansens siste levedager.

Johansens dagbøker var etter hans død lenge ansett som tapt, men dukket opp i 1930 der han delvis hadde bodd den siste tiden, på «Søstrens Larsens Hotel» i Oslo. Familien fikk da overlatt dagbøkene og som sagt ble de senere gitt videre til Nasjonalbiblioteket. Dette er Johansens dagbøker fra blant annet «Fram»-ferden 1893-96, overvintring på Svalbard 1907-09 og Sydpolekspedisjonen 1910-12. Alle dagbøkene er digitalisert og tilgjengelig via www.nb.no. Det øvrige materiale kan leses på Spesiallesesalen.

samlingen nettsidene