Ilm – Islamsk kunnskap i kontekst
17. august 2013

Norsk Teknisk Museum åpnet torsdag kveld utstillingen Ilm – Islamsk kunnskap i kontekst. Utstillingen baserer seg på utvalgte objekter fra Nasjonalbibliotekets samling  en rekke håndskrevne verker fra den islamske kulturkrets. Under åpningsprogrammet omtalte utstillingskurator Vidar Enebakk samlingen som "en nasjonalskatt". Direktør for fag- og forskningsavdelingen i Nasjonalbiblioteket, Jon Arild Olsen, åpnet utstillingen.

I utstillingen Ilm – Islamsk kunnskap i kontekst kan du se sjeldne håndskrifter, instrumenter, kart, bøker og mynter. Utstillingen er en utforsking av islams grunnleggende kunnskapsteori og kosmologi. Utstillingen er tenkt å være et bidrag til økt forståelse av begrepet kunnskap innenfor den islamske kulturen. 

En viktig kilde til kunnskap om den islamske kultur

Majoriteten av objektene som vises i utstillingen er hentet fra Nasjonalbibliotekets samling av håndskrevne verker fra den islamske kulturkrets. Samlingen er lite kjent, men den er nå i ferd med å bli gjennomgått og skal katalogiseres mer detaljert slik at den blir lettere tilgjengelig for forskere og andre interesserte. I forbindelse med Teknisk museums utstilling Ilm – Islamsk kunnskap i kontekst, er også noen av manuskriptene blitt digitalisert. Det er poesi og skjønnlitteratur, og det er manuskripter om språk, historie, religion, islamsk rettsteori og musikk. Det er koraner, leksika, profetbiografier og tekniske og vitenskapelige verker. Blant de vitenskapelige verkene er det manuskripter om medisin, alkymi, geomanti og astronomi. Manuskriptene spenner over en stor tidsperiode -  fra 1300-tallet til 1800-tallet -  og de er på flere språk, ikke bare arabisk og persisk. Av godbitene kan nevnes et manuskript datert mars/april 1331 av den berømte boken Gullspon (Shudhūr al-dhahab), som kan kalles en «alkymistisk» diktsamling. Boken ble skrevet på 1100-tallet av den nordafrikanske lærde Ibn Arfa‘ Ra’s som ble kjent som filosofenes dikter og dikternes filosof. Dette er en samling som vil være av interesse for forskere og andre  manuskriptene venter utålmodig på engasjerte brukere som kan komme og studere dem nærmere. Det er 11 av de vitenskapelige manuskriptene som nå er utlånt til Teknisk museums utstilling, og de kan sees der fram til 16. desember.

Til utstillingen har Nasjonalbiblioteket også lånt ut noen vitenskapshistoriske bøker og kart. Det er to svært viktige vitenskapshistoriske bøker av astronomen Nikolaus Kopernikus og den for oss mindre kjente arabiske astronomen, fysikeren og matematikeren Alhazen. Det er Kopernikus mesterverk De revolutionibus orbium coelestium libri  fra 1543 som la grunnlaget for den heliosentriske teorien, og Alhazens Opticae Thesaurus fra 1572 om optikk og lysbrytning. Noe som er ekstra spennende med Alhazens bok er at den inneholder håndskrevne notater om lysbrytning av den engelske vitenskapsmannen Thomas Harriot som skal ha formulert refraksjonsteorien om lysbrytning.

Kartene er en faksimile av et kart fra den berømte Navigasjonsboken (Kitab-ı Bahriye) av den tyrkiske kartografen Piri Reis som døde i 1553. Det andre kartet er en faksimile av et kart av den arabiske kartografen, og geografen Al-Idrisi som levde og virket på Sicilia ved hoffet til kong Roger II på 11-tallet.

Vidar Enebakk fortalte under utstillingsåpningen torsdag kveld at samlingen i Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap om den islamske vitenskapshistorien, og han håper at utstillingen kan bidra til å utfordre våre vante forestillinger om vitenskap i Vesten. 

I forbindelse med utlånet har Nasjonalbibliotekets konservatorer vært involvert både i planleggingsfasen, med tilstandsdokumentasjon, tillaging av bokvugger og innramming av kartene. I samarbeid med Norsk Teknisk Museums stab har Nasjonalbibliotekets konservatorer deltatt i monteringen av manuskriptene og bøkene i Teknisk museums utstillingslokale.

Utstillingene kan ses fram til desember  

Ilm – Islamsk kunnskap i kontekst er en utstilling som kommenterer den verdensomspennende vandreutstillingen Sultans of Science som Norsk Teknisk Museum åpnet 16. juni. Ilm vises fram til 15. desember og Sultans of Science fram til 30 desember. 

 

Om utstillingen på Norsk Teknisk Museums nettsider

samlingen nettsidene