IFLA-konferansen 2014
19. august 2014
Av: Nina Bræin
 

Søndag 17. august åpnet IFLA-konferansen 2014 i Lyon i Frankrike. Nasjonalbiblioteket deltar med 19 representanter på den internasjonale bibliotekkonferansen, som i år finner sted for 80. gang.

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)-konferansen samler omlag 3.900 deltakere fra hele verden for å diskutere bibliotek- og informasjonsspørsmål. Temaet for årets konferanse er "Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge".

Lyon-erklæringen
Mandag 18. august offentliggjorde IFLA-president Sinikka Sipilä Lyon-erklæringen , som har som mål at rett til informasjon skal bli en del av FNs tusenårsmål for perioden 2016-2030. Lyon-erklæringen sier at økt tilgang på informasjon og kunnskap ved hjelp av tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil støtte en bærekraftig utvikling og forbedre menneskers liv. Erklæringen, som til nå er undertegnet av mer enn 130 institusjoner og organisasjoner, ber FNs medlemsland om å forplikte seg til å sikre at alle skal ha tilgang til, og være i stand til å forstå, bruke og dele informasjon som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling og demokratiske samfunn.

Nasjonalbiblioteket på IFLA
Nasjonalbiblioteket har kommet svært langt på områder som digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale for publikum, og bidrar på IFLA 2014 med foredrag som beskriver Nasjonalbibliotekets strategier og arbeid på disse områdene. 

Nasjonalbiblioteket forvalter den internasjonale databasen om sensur og ytringsfrihet Beacon for Freedom of Expression, og informerer om dette med foredrag og stand i konferansens poster-utstilling. Representanter fra Nasjonalbiblioteket deltar dessuten ved IFLA 2014 som medlemmer av ulike komiteer.

Her finner du en oversikt over foredrag fra Nasjonalbibliotekets representanter ved IFLA 2014:

Her finner du mer informasjon om IFLA 2014.

samlingen nettsidene