Hva er din drøm?
17. februar 2014
Av: Marte-Kine Sandengen
 

16. februar lanserte NRK i samarbeid med folkebibliotekene «Drømmer for Norge». NRK ønsker å fange nordmenns drømmer og framtidstanker 200 år etter at vi fikk vår egen grunnlov. På slutten av året overrekkes materialet til Nasjonalbiblioteket, som lagrer drømmene for framtiden.

Ideen bak prosjektet er å finne ut hva folk tenker og er opptatt av nøyaktig 200 år etter at Eidsvollsmennene la grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Håpet er å skape et unikt tidsbilde og dokumentasjon av Norge anno 2014.

Drømmene kan leses inn via eget nettbrett, pc, mobiltelefon, eller med webkamera på ditt biblioteks pc. Alle drømmene samles på nettsiden nrk.no/drommer og noen av drømmene kringkastes i NRKs ulike sendeflater. Prosjektet avsluttes med at drømmefilene overrekkes Nasjonalbiblioteket som tar vare på dette kollektive tidsdokumentet for fremtidige generasjoner.

Nasjonalbiblioteket har også bidratt til prosjektet med en drømmeplakat som tilbys alle bibliotek i landet (se bildet).

Les mer om Drømmer for Norge.

Samlingen Nettsidene