Hele Kivijärvi-arkivet samlet i Nasjonalbiblioteket
30. september 2013

Kåre Kivijärvis ikoniske «Hav» inngår i arkivet etter den kjente fotografen. Kivijärvis sønn, Samuel Kivijärvi, har deponert hele arkivet i Nasjonalbiblioteket.

 

Kristin Aasbø, Ole Rysstad og Samuel Kivijärvi med Kåre Kivijärvis «Hav». Dette eksemplaret av kunstverket er framstilt av fotografene ved Nasjonalbiblioteket i Rana, med utgangspunkt i originalmateriale i arkivet etter Kivijärvi. Fotografiet ble tatt i 1962 utenfor tettstedet Hasvik på Sørøya, og det skal nå utsmykke kommunestyresalen i Hasvik.

Etter Kåre Kivijärvis død i 1991 fikk Henie Onstad kunstsenter forvaltningsansvaret for det man så for seg var hele arkivet etter Kåre Kivijärvi. Dette materialet ble ti år etter, i 1991, deponert i Nasjonalbiblioteket, som tilbyr bevaring av fotografi overfor andre kulturinstitusjoner. Rett før nyttår i fjor ble imidlertid en mengde ukjente negativer og annet materiale etter Kåre Kivijärvi funnet på et loft i Hammerfest. Samuel Kivijärvi, som er eier av materialet, har ønsket at alt materialet skal forvaltes av Nasjonalbiblioteket, og det er nå signert en deponeringsavtale som gjør at arkivet som helhet nå er samlet under ett tak.

Samuel Kivijärvi fikk se mange av farens arbeider for første gang da han besøkte Nasjonalbiblioteket i Rana.

- Jeg synes det er viktig at arkivmaterialet som er av nasjonal interesse, blir værende i Nasjonalbiblioteket. Her bevares det trygt for ettertiden, og det kan virke som inspirasjon for andre kunstnere og forskere. Jeg mener at min far fortsatt har noe å si til nye generasjoner, sier Samuel Kivijärvi. Han er selv bildende kunstner, og arbeider nå med collager der fotohistorien er et sentralt element. Samuel Kivijärvi besøkte Nasjonalbiblioteket sammen med Ole Rysstad, som hjelper ham med å forvalte eier- og opphavsrettigheter i Norge.

Samuel Kivijärvi gjennomgår deler av materialet etter faren Kåre Kivijärvi.

- Det at Samuel nå har deponert alt materialet i Nasjonalbiblioteket gjør det enkelt for forskere og andre som ønsker å bruke arkivet, sier forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Kristin Aasbø. – Vi er veldig glade for at Samuel velger å deponere det i Nasjonalbiblioteket. Han er bosatt i Finland og kunne valgt å ta med seg alt materialet dit. Nå har han sikret at arven etter en av våre viktigste fotografer blir værende i Norge. Det synes vi er flott, sier hun.

samlingen nettsidene