Håndtegnede veikart
24. mai 2014
Av: Benedicte Gamborg Briså
 

Fredag 23. mai blir over 100 håndtegnede veikart fra begynnelsen av 1800-tallet overført fra Universitetsbiblioteket i Oslo til Nasjonalbiblioteket. I forbindelse med at kartene nå kommer til Nasjonalbiblioteket har Universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket laget en utstilling om disse veikartene og deres plass i norsk kartleggingshistorie.  Utstillingen er på Galleri Sverdrup i Georg Sverdrups hus på Universitetet og står frem til 14. juni.

På begynnelsen av 1800-tallet var antall kilometer vei i Norge på drøye 11.000 kilometer - ikke særlig mye for et langstrakt land, hovedferdselsåren var fremdeles båt. De norske veiene var tidligere ikke primært kjøreveier, men rideveier. På slutten av 1700-tallet ble forbedring av, og dermed naturlig nok også bedre oversikt over, de norske veiene et satsningsområde, noe som medførte en mer systematisk utarbeidelse av veikart. Blant annet ble det igangsatt et prosjekt med renovering av den gamle kongeveien over Filefjell. Sentralt i arbeidet med forbedring av det norske veinettet sto veginspektør Carl Christian Buchholz og kaptein Johan Henrich Reichborn, og mesteparten av veikartene som Nasjonalbiblioteket nå overtar ble utarbeidet og tegnet for hånd av dem på 1820 og 30-tallet. Buchholz’ og Reichborns kart er svært detaljerte og viser veistrekninger som tidligere ikke hadde vært kartlagt enhetlig i så stor målestokk, eller ikke kartlagt i det hele tatt.

Buchholz’ og Reichborns kart representerer et viktig skritt på veien til fullstendig kartlegging av Norge, og de bidrar til at den store endringen i samferdselsstrukturen som fant sted på 1800-tallet nå i langt større grad kan studeres i detalj. Kartene er imidlertid ikke bare et svært viktig bidrag til kunnskapen om veinettet i Norge og om 1800-tallets veiutbygging, de er også unike som lokalhistoriske kilder. Mange av områdene de viser har ikke tidligere vært detaljert kartlagt, og de som bor der har hatt svært få kartografiske kilder å lete i på jakt etter sitt hjemsteds historie. Buchholz’ og Reichborns veikart er derfor en skattkiste både for forskere innen mange ulike fag og emner - og ikke minst for lokalhistorieinteresserte.

Les mer om historien bak kartene og utstillingen på uios nettsider.

Samlingen Nettsidene