Grunnlovsfeiringen: Snart klart for utstillingsåpning i Nasjonalbiblioteket
28. januar 2014

Utstillingen "Nasjonale montasjer – Norske bilder gjennom 200 år" begynner å ta form i Nasjonalbiblioteket. Alt skal være klart til åpningen torsdag 30. januar. Torsdag kl. 11 åpner statssekretær Knut Olav Åmås utstillingen som viser 200 bilder med motiver og symboler som har vært med på å forme forestillingene om et nasjonalt fellesskap i den norske befolkningen fra 1814 og frem til i dag.

Fra utstillingen Nasjonale montasjer - Norske bilder gjennom 200 år.
Utstillingen åpner torsdag 30. januar kl. 11 i Nasjonalbiblioteket på Solli plass.

Grunnloven, flagg, bygninger, 17.mai, landskap og folkelivsbilder er motiv som går igjen i bildene. Dette er motiver folk flest har vært i kontakt med og hatt et forhold til. Symbol som har bygget og feiret det norske fellesskapet, men som også har vært brukt i forsøk på å endre og problematisere det samme fellesskapet.

Bildene vises i stort format, forstørret opptil 50 ganger. Det enkelte bildet vises både i detaljert utsnitt og som helhet, i tematiske serier på tre og tre. Gjennom den projiserte visningen åpner det seg muligheter for et nytt, nærmere blikk på bildene og våre nasjonale motiver.

Under åpningen blir det blant annet et musikalsk innslag med Annbjørg Lien, og forskningsbibliotekar Ruth Hemstad vil fortelle en litt annen historie om hva som skjedde i 1814.

Velkommen til utstillingsåpning!

Samlingen Nettsidene