Grundig gjennomgang av kinoloven på Nasjonalbibliotekets filmkonferanse
17. oktober 2013
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Første dag av Nasjonalbibliotekets filmkonferanse markerte kinolovens 100-årige eksistens i Norge med en rekke foredrag om foranledningen for og den historiske utviklingen av loven. Samtidig lanserte Nasjonalbiblioteket en testversjon av en digital nasjonalfilmografi med informasjon om alle norske langfilmer som har gått på kino eller som har blitt laget med tanke på kinovisning.

Filmografien Norsk filmografi inneholder per i dag informasjon om nesten 1000 filmer; detaljer om produksjon og medvirkende, beskrivelse av filmens innhold og noe bildemateriale. Den versjonen av Norsk filmografi som i dag ble lansert av filmarkivar ved Nasjonalbiblioteket Øivind Hanche, er foreløpig regnet som en betaversjon. Filmografien vil i tiden etter lansering kontrolleres for feil og mangler, og deretter vil innholdet kontinuerlig oppdateres og fornyes i takt med den løpende filmproduksjonen i landet. Utforsk filmografien her.

Kinoloven 100 år

Ove Solum, professor ved Universitetet i Oslo, presenterte kinolovens utvikling.

Kinoloven, «Lov om offentlig forevisning av kinematografbilleder», ble formelt vedtatt den 25. juli 1913. Den innebærer at all offentlig fremvisning av film i Norge skal forhåndskontrolleres. Gjennom foredrag av Ove Solum, Mona Pedersen, Anne Bachmann,Tore Helseth og Eva Liestøl ble lovens tilblivelse, historiske utvikling og posisjon i forhold til de andre skandinaviske landene grundig belyst. Men foredragsholderne tok også for seg andre deler av filmens infrastruktur så som støtteordninger og produksjonsselskapenes posisjon.

Direktør for avdeling for fag og forskning i Nasjonalbiblioteket, Jon Arild Olsen, åpnet konferansen med å si: "Årets filmkonferanse har fått det jeg synes er en spennende balanse mellom på den ene siden de strukturelle forutsetningene for film og på den andre det individuelle, kreative bidraget." Han viste dermed fram mot morgendagens program som har fokus på en annen 100-åring, nemlig regissøren Arne Skouen.

Se fullt program for Nasjonalbibliotekets filmkonferanse.

samlingen nettsidene