Fotohistorisk seminar om daguerreotypi i Najonalbiblioteket
08. januar 2014

Tirsdag 7. januar var det 175 år siden daguerreotypi-metoden ble presentert for offentligheten. Samme dag arrangerte Nasjonalbiblioteket et seminar om denne første vellykkede fotografiske prosessen. Fordragsholdere fra Nederland, Italia og Norge, og stor deltakelse fra det norske fagmiljøet, gjorde dette til en fin markering av merkedagen.

Av: Arthur Tennøe

Seminaret markerte også milepeler for det fotohistoriske arbeidet i Norge. Fotobevaringsinstitusjonene i Fotonettverket har gått sammen om å lage en oversikt over alle fotografier fra de tidligste år med fotografi, daguerreotypiene fra 1840- og 50 årene. Konservator ved Preus museum, Hanne Holm-Johnsen, presenterte resultatene av kartleggingen under seminaret. Tallet på fotografier er circa 500,  men det forventes at dette tallet vil stige når arbeidet blir bedre kjent, sa Holm-Johnsen. Fotohistoriker og direktør Roger Erlandsen fra Akershusmuseet la frem en oversikt han har utarbeidet over de ca. 37 daguerreotypistene som opererte i Norge i disse årene.

Daguerreotypiene med ramme består ofte av mange elementer og Nasjonalbibliotekets fotokonservator Wlodek Witek gikk grundig gjennom hvordan objektene er bygget opp og hvordan de kan bevares.

Claudio Santambrogio, samtidsdaguerreotypist fra Milano viste at denne teknikken har vært levende helt frem til i dag, han viste og forklarte hvordan egne daguerreotypier har blitt laget.

Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Bergen er på vegne av de norske institusjonene medlem i det europeiske prosjektet Daguerreobase som er finansiert av EU. Herman Maes fra det Nederlandske fotomuseet redegjorde for status i dette arbeidet og viste hvordan materiale fra 400 institusjoner fra hele Europa nå er på vei inn i denne basen.

Jens Petter Kollhøj avsluttet konferansen med refleksjoner omkring hvordan vi kan se på og tilgjengeligjøre daguerreotypiene.

Om daguerreotypi
Den 7. januar 1839 ble en ny metode for å lage bilder ved hjelp av lys kunngjort på Académie des Sciences i Paris. Daguerreotypi er betegnelsen på denne første vellykkede fotografiske prosessen, som ble utviklet i et samarbeid mellom Nicéphore Niépce og Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 19. august 1839 ble den detaljerte beskrivelsen av fremgangsmåten presentert. Den franske staten kjøpte rettighetene, og metoden ble raskt gjort tilgjengelig for allmenn bruk.

Daguerreotypiet hadde sin storhetstid fra 1839 til ca. 1860.

Se innslag i NRK Østlandssendinge der konservator Wlodek Witek viser fram det eldste fotografiet fra Oslo.  

Samlingen Nettsidene