Festivalbibliotek på Eidsvoll
23. juni 2014
Av: Svein Arne Tinnesand
 

Foto: Nina Fossli Eliasson

I 2014 markeres den norske Grunnloven sitt 200-årsjubileum. Samtidig er det 185 år siden Eidsvoll bibliotek ble etablert i form av Henrik Wergelands almuesamling . Dette året markerer også Fylkesbibliotekets bibliotekbusser sine 50 år på veiene i Akershus fylke. Fylkesbibliotekets ene bibliotekbuss vil stå foran Eidsvollsbygningen fra 23. juni til 6. juli, åpent 10–17 hver dag. I bussen og i tilknytning til den vil bibliotekene vise hva dagens bibliotek kan by på. Se det rikholdige programmet her .

Det er noen viktige fellesnevnere i disse tre jubileene. De handler om demokrati, folkeopplysning, kunnskap til alle. Ved å flytte bibliotekbussen ut til Eidsvollsbygningen, plasseres selve bibliotekinstitusjonen i demokratiets og kunnskapens lys.

Festivalbibliotek Eidsvoll 1814 : 2014 er et samarbeidsprosjekt med Eidsvoll, Ullensaker, Hurdal, Gjerdrum, Nes og Nannestad bibliotek, Fylkesbiblioteket i Akershus og Eidsvoll 1814.

Les mer om Eidsvoll bibliotek og festivalbiblioteket i Biblioteka Nova nr.1–2014  

Samlingen Nettsidene