Et viktig arkiv og tidsbilde til Nasjonalbibliotekets bildesamling
27. mars 2014
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Sidsel Jakhelln Semb har donert bilder fra sitt 50-årige virke som fotograf til Nasjonalbiblioteket. Gårsdagens seminar «Fotografi – føringer og frihet» viste frem bredden i Jakhelln Sembs arbeid; fra poetiske svart-hvitt-portretter til reklame- og motefotografier.  

Arkivmaterialet Jakhelln Semb har gitt til Nasjonalbiblioteket kan brukes som utgangspunkt for å belyse det spenningsfeltet de fleste profesjonelle fotografer står i, mellom egen kreativitet på den ene siden og mer eller mindre stramme rammer fra oppdragsgivere på den andre. Og det var dette spenningsfeltet Toppen Bech og Morten Krogvold med innsikt og humor belyste under seminaret i går.

Eksempler fra arkivet ble sammen med oppslag fra ukeblader og bøker vist digitalt og i montre, og dette ga de om lag 140 gjestene et godt innblikk i det rike materialet som nå skal bevares i Nasjonalbiblioteket. Et utvalg svart-hvitt portretter var stilt ut og bidro til en fin fordypning i Jakhelln Sembs produksjon. I en samtale fra scenen med forskningsbibliotekar Kristin Aasbø, fortalte fotografen om sine erfaringer fra sin lange fotografkarriere.

Bakgrunn

Sidsel Jakhelln Semb startet sitt virke som profesjonell fotograf i 1964, i en tid hvor yrket var dominert av menn. Etter ett år med kunststudier i Paris og to år med fotoutdanning i München, arbeidet hun i fire år hos fotograf Øiesvold i Oslo. I 1968 startet hun som selvstendig fotograf samme sted.

Sidsel Jakhelln Semb har hatt oppdrag for en rekke ukeblader og tidsskrifter, vært bilderedaktør, og levert omfattende bildemateriale til store familieverk og andre bøker. Motivene har inkludert moter og mat, gjenstander og interiører, og portretter av en rekke kjente og ukjente personer. Hun har produsert svært mange fotografier av barn og voksne i ulike situasjoner. Et av hennes mest spesielle fotografier har hun tatt idet hun føder sin egen datter. Jakhelln Semb er fremdeles aktiv, og arbeider i dag digitalt.

Bevaring

For et par år siden bestemte Sidsel Jakhelln Semb seg for å donere sitt fotoarkiv til Nasjonalbiblioteket. Første del av overleveringen har funnet sted og omfatter flere tusen fargedias tilbake til midten av 1960-tallet. Svart-hvitt-materialet, som ligger hennes hjerte nærmest, vil bli overført på et senere tidspunkt. Arkivet inneholder publiserte versjoner av ulike motiver, men også ikke-publiserte og frasorterte eksponeringer. Slik avspeiler arkivet fotografens fremgangsmåte og fotografiske valg, samtidig som fremtidige brukere vil ha tilgang til mange motiver for kulturhistorisk forskning og publisering.

Hør Kulturnytts innslag om Sidsel Jakhelln Semb og seminaret i Nasjonalbiblioteket.

Fra venstre: Toppen Bech, Sidsel Jakhelln Semb og Morten Krogvold. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Sidsel Jakhelln Semb i samtale med Kristin Aasbø. Foto: Nasjonalbiblioteket

Einar Gerhardsen fotografert av Sidsel Jakhelln Semb.

Motefotografi tatt av Sidsel Jakhelln Semb.

Samlingen Nettsidene