En wikipedianer i Nasjonalbiblioteket
26. august 2014

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Wikimedia Norge engasjert en prosjektmedarbeider – en «huswikipedianer» – for å gjøre sin digitaliserte samling tilgjengelig fra Wikipedia og nå ut til enda flere brukere.

Lars Jynge Alvik. Foto: Ketil Born

– Det er viktig for Nasjonalbiblioteket å være til stede på de digitale plattformene som folk til en hver tid bruker, og Wikipedia er kanskje det mest brukte digitale oppslagsverket, sier avdelingsdirektør Jon Arild Olsen. – Nasjonalbiblioteket har en fantastisk rik samling, og våre ansatte sitter på utrolig mye kunnskap. Ved å knytte oss opp til Wikipedia kan vi nå mange flere enn hvis vi begrenser oss til Nasjonalbibliotekets egne nettsider. Dette er bakgrunnen for at vi tok dette initiativet, sier Olsen.

Nasjonalbibliotekets wikipedianer Lars Jynge Alvik har en mastergrad i museumskunnskap fra Deakin University i Australia, og har vært en flittig bidragsyter til Wikipedia de siste 11 årene. Han har hatt tilsvarende oppdrag hos Riksantikvaren.

– Jeg ønsker å bidra til å gjøre de rike digitale samlingene som finnes i arkiv, bibliotek og museer kjent, slik at de kan tas i bruk av Wikipedias bidragsytere, sier Lars Jynge Alvik.

Wikipedianeren har gitt de ansatte i Nasjonalbiblioteket opplæring i hvordan de kan skrive for Wikipedia og lenke til kunnskapskilder i Nasjonalbiblioteket. Hittil har det særlig vært arbeidet med artikler om norsk film, jazz og samtidsmusikk.

Jynge Alvik har også utviklet løsninger som gjør det enklere å bruke digitale dokumenter i Nasjonalbiblioteket som kilder på Wikipedia. Han har dessuten lagt ut rundt 7 500 bilder fra Nasjonalbibliotekets samling på Wikimedia Commons, det store internasjonale bildearkivet til Wikipedia. – Bildene spenner fra kart og bokillustrasjoner til fotografier. Blant annet hele fotosamlingen til Fridtjof Nansen. Bildene som er lagt ut kan brukes fritt mot kreditering, forteller Jynge Alvik.

«Huswikipedianer» eller «Wikipedian in Residence» er en forholdsvis ny idé. British Museum var først ute i 2010, og nå har Nasjonalbiblioteket og andre norske kulturinstitusjoner plukket opp ideen.

 

Nasjonalbiblioteket på Wikimedia Commons:

Bilder fra Nasjonalbiblioteket
Illustrasjoner fra Nasjonalbiblioteket

Hør intervju med Lars Jynge Alvik på Dagsnytt atten 26. august

Samlingen Nettsidene