EFG1914: Digitalisering av film fra første verdenskrig
30. januar 2013

25 partnere fra hele Europa deltar i prosjektet EFG1914 hvor målet er å digitalisere og tilgjengeliggjøre store deler av filmproduksjonen fra første verdenskrig. I februar 2014, hundreårsmarkeringen for begynnelsen av første verdenskrig, vil i alt 650 timer film, 5600 fotografier, sensurkort, plakater og tekstdokumenter gjøres tilgjengelige på www.europeana.eu og www.europeanfilmgateway.eu. Mange av filmene som er bevart, rommer uvurderlig dokumentasjon av krigen som rystet verden for snart 100 år siden.

Title: Fabrication des munitions et du matériel de guerre
Date: 1916?
Source: Centre National du Cinéma

En betydelig del av filmproduksjonen på 1910-tallet var viet første verdenskrig (1914-1918), og til å dekke hendelsene i forbindelse med krigen. I dag regner man med at færre enn 20 % av filmene fra perioden har overlevd. Store deler av det bevarte materialet finnes stadig på arkivhyller, i analoge format. Disse filmene, samt beslektet materiale, er stort sett uoppdaget av offentligheten. For å gjøre tilgangen til disse verdifulle filmene og dokumentene enklere, vil EFG1914 digitalisere og tilgjengeliggjøre store deler av dette unike materialet i prosjektperioden som varer frem til februar 2014.

Title: La Jeune Belgique
Director: Armand Duplessy
Date: 1922
Source: Cinémathèque Royale de Belgique

Filmene som digitaliseres i forbindelse med EFG1914 dekker ulike sjangre; dokumentarfilm, fiksjonsfilm, propagandafilm, ukerevyer, filmaviser og antikrigsfilm. Livet i skyttergravene, sensur, kontroll og propaganda, samt underholdning i kinoene under krigen er noen av temaene i filmsamlingene. En virtuell utstilling på European Film Gateway og Europeana vil fremheve det enestående materialet, og gi en bedre innsikt i ikke bare begivenheter fra førsteverdenskrig, men også i filmindustrien og dens publikum.

Det tyske filminstituttet – DIF, koordinerer prosjektet, som medfinansieres av EU programmet CIP / ICT-PSP. Prosjektet er initiert av Association des Cinémathèques Européennes (ACE).
Nasjonalbiblioteket deltar i prosjektet.

Title: The ship Elba taking the 1st battalion of the Estonian Regiment to the Saaremaa Island in 1917
Photo: Author unknown
Date: 1917Source: Estonian Film Archive

EFG1914-prosjektet er en oppfølger til EFG -European Film Gateway (2008-2011). Det viktigste resultatet i forbindelse med EFG-prosjektet var nettportalen www.europeanfilmgateway.eu, som gir rask og enkel tilgang til flere hundretusen stillbilder, plakater, programmer, tidsskriftsartikler, sensurdokumenter, sjeldne filmklipp, dokumentarfilm, filmaviser og andre materialtyper bevart i europeiske filmarkiv. EFG-portalen henvender seg både til forskere og den allment interesserede bruker, og inviterer til utforskning av europeisk filmkunst fra de tidlige dager og frem til i dag. EFG gjør nettilgangen til historiske dokumenter enklere, og fører brukerne direkte til de arkivene som oppbevarer originalmaterialet. Ytterligere informasjon om det første EFG-prosjektet finnes på: www.efgproject.eu

Samlingen Nettsidene