Digital formidling - til og fra ungdom
21. juni 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Onsdag 19. juni var det premiere på hele 77 digitale fortellinger i Lillestrøm kino. Fortellingene - som er digitale bokomtaler - er laget av elever ved Kjellervolla og Stav ungdomsskole. Det er Skedsmo bibliotek i samarbeid med Ungdomsbøker.no som har satt i gang prosjektet Digital formidling - til og fra ungdom. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Det var stor stemning under visningen av de digitale fortellingene i Lillestrøm kino. Bildet er hentet fra Skedsmo biblioteks FB-side.

Prosjektet Digital formidling - til og fra ungdom tar sikte på å stimulere til leselyst, øke formidling- og digital kompetanse blant ungdom. Samtidig skal det styrke formidlingen og den digitale kompetansen i folkebiblioteket. Prosjektet ble støttet med 140 000 kr. fra Nasjonalbiblitoekets prosjekt- og utviklingsmidler i 2013.

Mer enn 60 ungdommer var til stede i Lillestrøm kino da de digitale fortellingene ble vist.Prosjektet gir innsikt i hvordan ungdom oppleverskjønnlitteratur i en digital hverdag, og gjør det lettere for ungdom å formidle leserglede seg imellom. De digitale fortellingene vil bli gjort tilgjengelig for andre på ubok.no i løpet av høsten.

Etter filmvisningen var det avstemning over hvilke av de 40 omtalte bøkene som de fleste i salen ønsket å lese. Dette var de mest populære bøkene:

  • Erebos av Ursula Poznanski
  • Latino king av Bibi Dumon Tak
  • Faen ta skjebnen av John Green

Prosjektet går videre til høsten og utvides til flere kommuner på Nedre Romerike.

Samlingen Nettsidene