Det Norske Studentersamfund 200 år
02. oktober 2013

I dag er det 200 år siden Det Norske Studentersamfund ble stiftet. Organisasjonen har til tider hatt stor innflytelse på norsk politisk og kulturell debatt. På Nasjonalbibliotekets spesiallesesal kan du bestille opp håndskrevet materiale fra Daa, Wergeland, Welhaven og andre kjente personligheter fra Det Norske Studentersamfunds historie, som for eksempel Bjørnstjerne Bjørnson.

Utsnitt av Daas tale til feiringen av stiftelsen av Det Norske Studentersamfund 2. oktober 1813 i Christiania.

«Vort Samfunds Tendents er et Emne, der ikke alene har sysselsat enhver af dets Medlemmer, men som ogsaa vort Selskab har lagt for Dagen, at det ansaae for rigtigt, ved aarligen paa sin Stiftelsesfest, at paalægge et af sine Medlemmer at fremsætte sine Meninger derom for de Øvrige.»

Slik innledet Studentersamfundets leder Ludvig Kristensen Daa sin tale til feiringen av stiftelsen av Det Norske Studentersamfund 2. oktober 1813 i Christiania. Som hovedorganisasjonen til studentene ved Det Kongelige Fredriks Universitet og senere Universitetet i Oslo, har Studentersamfundet til tider hatt stor innflytelse på norsk politisk og kulturell debatt.

En sentral skikkelse i Studentersamfunnets tidlige historie er Henrik Wergeland. Som student på 1830-tallet engasjerte og markerte han seg som 17. maiforkjemper og i konflikten med Johan Sebastian Welhaven, som delvis utspilte seg i Studentersamfundets håndskrevne avis Samfundsbladet. «Stumpefeiden», som den i ettertid ble kalt, startet med en ordveksling i form av noen nokså uskyldige små dikt. Men etter hvert eskalerte konflikten til en større offentlig debatt og til å bli den mest kjente offentlige kulturfeiden i norsk historie.

samlingen nettsidene