Det 74. norske bibliotekmøtet i Trondheim 26.–28. mars
26. mars 2014

Nasjonalbiblioteket deltar med tre faglige seminarer på det 74. bibliotekmøtet i Trondheim.

Onsdag 26. mars
Det digitale Nasjonalbiblioteket som ressurs for lokalhistoriske ressurser. 

Anders Kvernberg forteller om hvordan digitale samlinger kan benyttes som lokalhistorisk kildemateriale og referanseverktøy, og hvordan lokalhistoriske miljøer kan involveres for å skaffe tilveie opplysninger om de digitale dokumentene.  Arthur Tennøe snakker om nasjonal innsamling og formidling av Widerøes flyfotografi.
 

Torsdag 27. mars
Nasjonal bibliotekutvikling – hva skjer?

Svein Arne Tinnesand gir en introduksjon til biblioteklovens nye formålsparagraf.
1.januar 2014 trådte endringene i bibliotekloven i kraft. Den nye formålsparagrafen sier at «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt»

Nye prosjekt 2014: Offentliggjøring av hvilke prosjekt som får midler til utvikling av folkebibliotekene som møteplass og debattarena – Arne Gundersen, Nasjonalbiblioteket

 

Fredag 28. mars

Norsk webDewey - hva er nytt?

Elise Conradi, leder av arbeidet med Norsk webDewey demonsteres verktøyet. 
Ingebjørg Rype informerer om viktige endringer mellom DDK5 og norsk webDewey.

I tillegg har NB presentasjoner på disse seminarene:

  • Ny løsning for biblioteksøk lanseres på seminaret: Fjernlån i dag, i morgen og for framtida. Hvor er vi – hvor vil vi? (Arr.13) Jonny Edvardsen og Svein Arne Solbakk snakker om Biblioteksøk og veien videre.
  • RDA i Norge-Det nye katalogiseringsregelverket Resource Description and Access
    Etter anbefaling fra Den norske katalogkomité, har Nasjonalbiblioteket besluttet at RDA (Resource Description and Access) skal tas i bruk som regelverk for katalogisering i Norge. Regelverket skal oversettes til norsk, og det skal utarbeides retningslinjer for bruken i Norge. Nasjonalbiblioteket tar ansvar for oversettelsen.

Se hele programmet for Bibliotekmøtet.

Samlingen Nettsidene