Buskerud-bibliotek åpner NY!-soner
25. oktober 2013

Bibliotekene i Drammen og Øvre Eiker åpner nå en egen sone i biblioteket for dem som nettopp har flyttet til byen. I NY!-sonen kan innflyttere få praktisk informasjon om alt fra turstier til språkkurs. Prosjektet "Ny i Buskerud" skal bidra til deltakelse og opplevelse av tilhørighet gjennom å ta utgangspunkt i alle typer innflyttere som én kategori, uavhengig av språklig, kulturell og sosial bakgrunn. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

I tillegg til å vise vei ut i lokalsamfunnet, skal NY!-sonene også vise vei videre inn i biblioteket. Lokalhistorie, lokale forfattere, filmer og kart fra stedet skal gi lokalkunnskap og bygge tilhørighet. Fremmedspråklige vil finne lettlest litteratur på norsk, samt bøker på eget morsmål. Informasjon om lokale lag og foreninger skal legge til rette for at nyankomne raskere tar del i lokale aktiviteter.

Nær 12 000 mennesker meldte flytting til Buskerud i 2012. Studenter, sesongarbeidere, asylsøkere eller hytteeiere - NY!-sonen skal tilby noe av interesse for alle.

Samarbeidsprosjektet "Ny i Buskerud" ledes av Buskerud fylkeskommune og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Les mer om prosjektet på Drammensbibliotekets nettside .

Prosjektsøknaden finner du øverst på  denne siden .

Samlingen Nettsidene