Bibliotek i Europa til inspirasjon og kunnskap
17. juli 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Bibliotekbygg og bibliotekrommet er i endring. Fokuset er nå rettet mer mot publikum og på biblioteket som et sted å lære, være og oppleve og mindre rettet mot samlingene som før. Bibliotekbygget spiller også en sentral rolle i stedsutvikling og byplanlegging.

For inspirasjon og kunnskap om nye bibliotekbygg anbefaler vi å ta en titt i databasen www.Librarybuildings.info . National Authorities on public Libraries in Europe (NAPLE) står bak initiativetfor å presentere nye bibliotekbygg i Europa. Det Informationsvidenskabelige Akademi i København (IVA) har teknisk og redaksjonelt hovedansvar.

Basen støttes av Nordisk ministerråd.

For tiden er 7 nye, norske bibliotek representert i basen, men vi ønsker flere bidrag.

Ta gjerne kontakt med sekretariat for bibliotekutvikling,e-post: sbu@nb.no dersom dere ønsker å bidra til basen.

Samlingen Nettsidene