Alle hjerters dag
14. februar 2013

St. Valentine's Day, også kalt Alle hjerters dag eller Kjærlighetens dag, markeres den 14. februar. På denne dag skal kjærligheten og romantikken blomstre og tradisjonelt har dagen blitt feiret med kjærlighetsbrev eller hilsner. Nasjonalbiblioteket markerer dagen ved å vise bønneboken Tolff aandelige Betenckninger, trolig en forlovelsesgave, bundet og forært til den vordende brud i 1684.

Tolff aandelige Betenckninger er skrevet av tyskeren Philipp Kegel og oversatt til dansk av Niels Mikkelsen Aalborg. Bønneboken var svært populær i Danmark og kom i flere utgaver der fra 1625 til 1686.

Eksemplaret her er en norsk utgave fra 1678, forlagt av bokhandler Hans Hoff og trykt av boktrykker Wilhelm Wedemann, begge bosatt i Christiania. Boken er bundet i rød fløyel og har sølvbeslag i hjørnene og midt på forpermen, alt formet som hjerter. I hjertet foran står initialene TPS 1684, på bakpermen – også i et hjerte –initialene KAD. Boken har siselerte gullsnitt og et flott forsatspapir i blått med gullranker. Det fine utstyret og hjertene tyder på at dette eksemplaret har vært en forlovelsesgave. Hvem som skjuler seg bak TPS og KAD vites ikke, men la oss håpe de fikk et langt og lykkelig liv sammen!

Samlingen Nettsidene