All verdens kunnskap åpnet tirsdag
31. oktober 2012
Av: Kristin Hagelid
 

Vrangforestillinger, venleiksrøkt og Champagne var noen av ingrediensene da utstillingen "All verdens kunnskap. Leksikon fra perm til skjerm" åpnet tirsdag 30. oktober.

Vrangforestillinger, venleiksrøkt og Champagne var noen av ingrediensene da utstillingen "All verden kunnskap. Leksikon fra perm til skjerm" åpnet tirsdag 30. oktober.

Et fullsatt auditorium ble ønsket velkommen til all verdens kunnskap og åpningen av leksikonutstillingen av nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.
- Bibliotekets oppgave er å organisere kunnskap for gjennfinning. Det er også leksikonets oppgave. Både på nett og analogt. Et av resultatene kommer til uttrykk i denne utstillingen som er et samarbeid med Universitetet i Oslo.

Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, uttrykte glede over et fantastisk overlapp i oppdrag og ansvar. - Bibliotekene og universitetene skal ivarta og overføre kunnskap til de neste generasjonene. Hvordan vi skal kombinere kravet om hastighet og etterrettelighet blir den største utfordringen i framtiden.

Opplesing fra leksikon
Det høres kanskje ikke så festlig ut, men Rune Gokstads opplesning fra leksikon var en munter affære. Dreyers konservasjonsleksikon har blant annet tatt for seg begrepet forelskelse og kunne fortelle at forelskelsen

Publikum studerer gamle og nye leksikon i utstillingen.

kan være både sunn og naturlig, men også avvekslende overveldende og elendig.

Tilhørerne fikk også vite endel om Winston Churchills hvilevaner, rengjøring av bøker, venleiksrøkt, vrangforestillinger (se fiks ide), og at Champagne er meget dyrt, men utmerket godt kan erstattes av den norskproduserte Champagnen "Bankettskum".

Fra Plinius til Hakkespettboka
Helge Jordheim er faglig leder for KULTRANS ved UiO. Ved siden av å takke Nasjonalbiblioteket for samarbeidet ønsket han å takke alle som har bidratt til å lage leksika. Fra Plinius via Hakkespettboka til leksikon på nett.

Forskningsbibliotekarene Siv Frøydis Berg  og Øyvind Berg er fagansvarlige for utstillingen og redaktører for boka "All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år".
- Likhetene mellom boka og det digitale materialet har slått oss, sa Siv Frøydis Berg, og det er også dette vi viser i utstillingen.

15 milliarder treff pr mnd
"Tenk deg en verden hvor alle mennesker på hele kloden har tilgang på all verdens kunnskap" sa grunnelggeren av Wikipedia, Jimmy Wales en gang på nitti-tallet. I dag har Wikipedia 15 milliarder treff pr mnd. - Dette er leksikon i 2012, sa nestleder i Wikimedia Norge Elend Bjørntvedt, da han foretok den offisielle åpningen.
- Verden går fremover.

Samlingen Nettsidene