Årets siste nummer av SLQ: Library leadership
18. desember 2013

Årets siste nummer av SLQ tar opp ledelse i bibliotek.

Ragnar Audunson stiller i sin artikkel spørsmålet om hvilke krav til kompetanse man bør ha til en leder.  Skal man vektlegge «ren» lederkompetanse eller skal man se etter en leder som først og fremst kjenner sitt fag?  Audunson foreslår et nytt begrep: «innsiktsbasert ledelse», lederkompetanse kombinert med dyp faglig innsikt. Han understreker at «Leadership that is not embedded in the profession means no library leadership at all».

God ledelse er viktig, ikke minst i faser med omstilling og omorganiseringer. Dette temaet tas opp av Tove Bang i hennes artikkel om fusjoneringsprosessen mellom Handelshøjskolen i Århus og Århus Universitet.

Selv om kravene til bibliotekledere kan synes mange og vanskelige å leve opp til kan Ane Landøy, på basis av en spørreundersøkelse hun har gjort som ledd i en doktorgradsavhandling om bibliotekledelse, slå fast at bibliotekledere flest er godt fornøyd med jobben!

SLQ på nett
Besøk også gjerne SLQ på facebook og legg inn kommentarer til artiklene.

Vi minner om at institusjoner kan abonnere gratis på papirutgaven av SLQ, mens enkeltpersoner kan abonnere på den elektroniske versjonen.

God lesing!

samlingen nettsidene