Årets bibliotek 2012
10. januar 2013

Lom folkebibliotek tildeles prisen som årets bibliotek 2012.
Nasjonalbiblioteket gratulerer!

Biblioteksjef Rita Mundal og Merete Byrøygard
Foto: Anders Ericson, Norsk Bibliotekforening

Årets bibliotek er den gjeveste prisen et norsk bibliotek kan få. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening.

I juryens begrunnelse heter det:
”Lom folkebiblioteks mål er å være biblioteket for alle "frå vogge til grav". Biblioteket har lenge ligget på utlånstoppen i Oppland. Bibliotekets digitale formidlingstjenester kommer lokale brukere til gode, og har positive ringvirkninger langt ut over Lom.”

Utdeling av prisen skjer i dag kl. 14.30 i Det norske teatret.

Les mer på NBFs nettsider

samlingen nettsidene