Åpning av utstillingen "Å bli en stemme. Camilla Collett 1813–1895"
12. juni 2013

På 100 års dagen for innføringen av alminnelig stemmerett i Norge åpnet i dag likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen utstillingen Å bli en stemme. Camilla Collett 1813–1895 i Nasjonalbiblioteket.
Det er en glede å få være tilstede her i dag, sa en engasjert likestillingsminister under åpningen.

Tilstede var også årets vinner av kritikerprisen Vigdis Hjort. Til stor applaus fremførte Hjort sine betraktninger rundt den kvinnelige forfatterens plass i historien og hvordan denne har endret seg ved hjelp av nettopp stemmer som Camilla Colletts. Collett var en moderne intellektuell og utstillingen vender således oppmerksomheten mot hva som forvandlet Collett fra å være en blyg og dannet pike til å bli Norges første moderne romanforfatter og feminist. 

Utstillingen tar utgangspunkt i alle byene som har påvirket Collett til å bli den tydelige stemmen hun ble. I tillegg til hennes private brev og dagbøker kan man se det håndskrevne tidsskriftet Forloren Skildpadde som Camilla Wergeland ga ut sammen med Emilie Diriks i 1837. I utstillingen finnes dessuten Colletts upubliserte «Brudstykke til Levnetsbeskrivelsen», som består av små selvbiografiske notater om alt fra slottsball til vemmelige vertinner.

Utstillingen vises i Nasjonalbiblioteket i perioden 11. juni - 7. september.
  Åpningstider for utstillingen . Det er søndagsåpen utstilling 16. juni fra kl. 12.00-17.00

Les hva Dagsavisen og NRK skriver om utstillingen og se innslag i NRK, Dagsrevyen

 

samlingen nettsidene