Åpning av Litteraturhusbibliotekene i Vestfold
20. september 2013

Lørdag 21. september åpner samarbeidsprosjektet Litteraturhus Vestfold og publikum ønskes velkommen for å feire at de fire Vestfold-bibliotekene ikke bare skal ivareta tradisjonelle oppgaver, men også tilby et variert litteraturhusprogram.

På lik linje med andre litteraturhus i landet vil blant annet tidsaktuell debatt være en viktig del av tilbudet. Et annet vesentlig mål for prosjektet er å bidra til engasjement og øket aktivitet i befolkningen. Ønsket er at litteraturhusbibliotekene skal gi mulighet for både å styrke og utvikle samarbeidet med lokale aktører som arbeider med debatt og litteratur lokalt.

Samarbeidet mellom de fire bibliotekene i Litteraturhus Vestfold er resultat av et 3-årig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek.

Bibliotekene i Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg/Nøtterøy kan tilby et variert program for åpningskvelden. Les mer på bibliotekenes nettsider.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Sandefjord bibliotek

Larvik bibliotek

samlingen nettsidene