62 bibliotekprosjekter får støtte
27. mars 2014

Nasjonalbiblioteket gir støtte til 62 ulike prosjekter som skal utvikle folkebibliotekene som debattarenaer. Til sammen 12,1 millioner kroner fordeles mellom de ulike prosjektene.

Fra Lørenskog bibliotek. Foto: Kathleen McIntyre

96 søknader med en samlet søknadssum på over 26 millioner kroner kom inn innen søknadsfristen i februar.

Alle fylker
– Både store og små folkebibliotek har fått støtte, og mottakerne er fordelt på alle landets fylker, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i Nasjonalbiblioteket. – Mange av prosjektene bygger på godt samarbeid mellom bibliotek i ulike kommuner, og flere av samarbeidsprosjektene har fylkesbiblioteket som koordinator, forteller Tinnesand.

Offentlig samtale og debatt
Tildelingen av midlene skal bidra til å gjøre bibliotekene bedre rustet til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trådte i kraft 1. januar. Her heter det at folkebibliotekene skal være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.
– Det er et mål å skape aktivitet i folkebibliotekene i tråd med den nye formålsparagrafen, sier Svein Arne Tinnesand. – En stor del av midlene vil derfor gå til lokale bibliotekarrangementer og tilrettelegging for en framtidig struktur rundt slike arrangementer.

27 millioner
Med denne tildelingen har Nasjonalbiblioteket til sammen bevilget nær 27 millioner kroner i prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene for 2014.

Se oversikt over de nye prosjektene som har fått støtte .

Samlingen Nettsidene