21,5 millioner deles ut til bibliotekutvikling
13. desember 2012
Av: Kristin Hagelid
 

Nasjonalbiblioteket deler ut 21,5 millioner kroner til 90 utviklingsprosjekter i fag- og folkebibliotek for 2013. Det kom inn 127 søknader til sammen.  

Det er flest folkebibliotek både som søkere og mottakere av utviklingsmidlene. I samarbeid med fylkesbibliotekene har Nasjonalbiblioteket dette året arrangert kurs for landets folkebibliotek i søknadsskriving. Bibliotek i UH sektoren har ikke like mange søknader, men sektoren kjennetegnes med at de ofte gjennomgående har større ressurser knyttet til hvert enkelt prosjekt.

Nytt av året er at støtte til tiltak i «den kulturelle nistepakka» ble lyst ut sammen med de øvrige prosjektmidlene. Det kom inn fjorten søknader til nistepakka. Det er likevel prosjekter knyttet til innsatsområdene samarbeid og til ny formidling som dominerer søknadsbunken.  

Støtten går til svært ulike prosjekt. I Drammen bibliotek satses det på dataspill for eldre mens universitetsbiblioteket i Oslo satser på brukerdrevet innovasjon.

Prosjektmidler 2013 - oppsummering
Liste over tildelte prosjekter

Samlingen Nettsidene