100 titler gjøres tilgjengelige som e-bøker
03. september 2013

Nasjonalbiblioteket vil gjøre 100 nye titler fra den norske litteraturarven tilgjengelige som gratis e-bøker. Dette offentliggjorde nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein under e-boklanseringen av en ny tekstkritisk utgave av Amtmandens Døttre mandag 2. september.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein var glad for å meddele at 100 nye titler fra den norske litteraturarven skal gis ut som e-bøker på bokselskap.no.

– Dette vil innebære en dobling av antall tilgjengelige bøker på bokselskap.no , og en stor økning i tilgangen på e-bøker i norske bibliotek, sa Vigdis Moe Skarstein. 

Det er historiske verker som er falt i det fri som nå skal gjøres gratis tilgjengelig. Håpet er at de dermed vil få enda flere lesere. En avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Norsk språk- og litteraturselskap (NSL), gjeldende fra 1. januar 2013, gjør det mulig å utgi e-bøkene. Det er i dag 186 titler tilgjengelig på bokselskap.no, hvorav 106 er bøker og 80 titler er fra Norsk visearkiv.

Tekstkritisk utgave av Amtmandens Døttre

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Ellen Nessheim Wiger har utført det tekstkritiske arbeidet til den nye e-bokutgivelsen av Amtmandens Døttre (1854–1855).

Det var mange litterturforskere og edisjonsfilologer til stede da Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk språk- og litteraturselskap (NSL) i går for en fullsatt sal lanserte den tekstkritiske e-bokutgaven av Camilla Colletts Amtmandens Døttre. Utgivelsen består av den originale utgaven fra 1854–1855, tekstkommentarer til denne samt en parallellvisning av 1854–55-utgaven og 1879-utgaven.

– Utgivelsen er et etterlengtet verktøy for forskere og et bidrag til å gjøre denne originale utgaven av det som regnes som Norges første moderne roman, tilgjengelig for alle, sa Vigdis Moe Skarstein.

Collett-forsker Kristin Ørjasæter har skrevet ny innledning til Amtmandens Døttre og presenterte romanen under e-boklanseringen mandag 2. september.

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Ellen Nessheim Wiger er ansvarlig for forklarende kommentarer til teksten og for det filologiske arbeidet. Collett-forsker Kristin Ørjasæter har skrevet en ny innledning til romanen.

E-boken kan leses og lastes ned (i fire formater) fra NSLs nettsted bokselskap.no: Amtmandens Døttre .

Samlingen Nettsidene