Nyheter
Omtrent på denne tida ... ville Thorbjørn Egner fylt 100 år!
Omtrent på denne tida ... ville Thorbjørn Egner fylt 100 år!

På den klingende datoen 12.12.1912, etter sigende kl. 12.00, ble Thorbjørn Egner født på Kampen i Oslo. Gjennom hele året og over det ganske land har 100-års jubileet for den allsidige kunstneren blitt feiret.

Portal om nårdområdene
Nordområdenes kulturarv på nett

12-15. desember arrangeres «Arctic Days» i det russiske nasjonalbiblioteket i St. Petersburg. En felles digital portal for presentasjon av den arktiske kulturarven står på programmet når kulturinstitusjoner i nordområdene møtes på tvers av landegrensene.

Rom for deltakelse åpnet i Nedre Eiker
Rom for deltakelse åpnet i Nedre Eiker

I slutten av november åpnet biblioteket i Nedre Eiker kommune Eiker-rommet, et eget rom for formidling og deling av lokalhistorie for Nedre og Øvre Eiker. Eiker-rommet er en del av det ettårige prosjektet Rom for deltakelse, som fikk 200 000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket i 2012.

St Nikolaus – opprinnelsen til julenissen
St Nikolaus – opprinnelsen til julenissen

Den 6. desember er festdagen for St Nikolaus. Nikolaus var blant annet skytshelgen for barn og utgangspunkt for julenissen slik vi kjenner ham i dag.

Julens tiggarbrev
Julens tiggarbrev

I brevsamlinga etter Ivar Aasen finst det fleire tiggarbrev. Her møter ein mange ulike skjebner som bed om hjelp til forskjellige ting. Fleire bed om hjelp til mat og fyring i jula. Ivar Aasen har ord på seg for å ha levd sparsommeleg. Men han har og vore gåvmild mot fattige og særleg hjelpsam mot studentar som kom til Oslo. Han var ikkje gift og familien hans elles budde på Sunnmøre.

Syv slag til jul!
Syv slag til jul!

Nå er det desember og tid for julebakst. Etter gammel tradisjon skulle det helst bakes minst syv slags kaker til jul. Til jul skulle det ikke spares på godsakene. Som regel var baking noe man sto for selv på gårdene rundt omkring, men det fantes også profesjonelle bakstefolk som gikk fra gård til gård og gjorde unna bakingen. Hvilke sorter som ble bakt, kunne variere fra sted til sted.

Viva kunnskap!
Viva kunnskap!

Leve kunnskap! Det var oppsummeringen til en av elevene fra Bjørnholt videregående skole etter et besøk i Nasjonalbibliotekets leksikonutstilling.

I år är det 100 år sedan Kristine Bonnevie blev norges första kvinnliga professor
I år är det 100 år sedan Kristine Bonnevie blev norges första kvinnliga professor

I dessa dagar har ett helt sekel passerat sedan Norge fick sin första kvinnliga professor. Vid denna tid var kvinnor inom akademien en “nyhet” eftersom det inte var alltför länge sedan som kvinnorna varit nekade att studera vid universitet överhuvud taget. Så när murarna till sist föll, spillde Kristine Bonnevie ingen tid när hon stormade in på den akademiska arenan som en slags Jeanne d'Arc, fast med någonting vetenskapligt i blicken. Hon kunde inte ha gjort en snabbare framstöt. Men hur bar hon sig egentligen åt för att nå fram?

Bokhylla-tips
Bokhylla-tips

Stadig flere oppdager den digitale bokhylla og mulighetene som ligger i den. Lær mer om hvordan du gjør bedre søk og se ofte stilte spørsmål knyttet til bokhylla-tjenesten.

Gunnar Sønstevold
Nasjonalbiblioteket feirer Gunnar Sønstevolds 100-årsdag

Den 26. november i år ville komponisten, musikkillustratøren, inspiratoren og modernisten Gunnar Sønstevold ha fylt 100 år. Som jazzpianist i Funny Boys, filmkomponist og foregangsmann for samtidsmusikken i Norge, kunne Sønstevold vise til et allsidig virke.

samlingen nettsidene