Nyheter
Litteraturklassikere som e-bøker fra Nasjonalbiblioteket
Litteraturklassikere som e-bøker fra Nasjonalbiblioteket

For å øke tilbudet av e-bøker, gjør Nasjonalbiblioteket 38 titler fra den norske litteraturarven tilgjengelig i ePub-format. – I løpet av våren vil Nasjonalbiblioteket legge ut til sammen 100 titler som e-bøker, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. – Bøkene kan legges inn i bibliotekenes systemer for utlån. Det vil innebære en økning i tilgangen på e-bøker i norske bibliotek, og bidra til større oppmerksomhet rundt titler som kanskje er glemt i dag.

Per Aabels arkiv til Nasjonalbiblioteket
Per Aabels arkiv til Nasjonalbiblioteket

Akvareller og skisser, turnéplakater og rollehefter, fotoalbum, brev og invitasjoner – dette er noe av innholdet i arkivet etter Per Aabel, som Nasjonalbiblioteket har mottatt i gave. Onsdag 26. februar kl. 12–14.30 arrangerer Nasjonalbiblioteket et miniseminar hvor noe av arkivmaterialet vil bli vist frem.

Bibliotekene er klare for debatt
Bibliotekene er klare for debatt

Nasjonalbiblioteket har fått inn over 100 søknader om støtte til prosjekter som skal realisere bibliotekene som debattarenaer.

"Alle språk er morsmål for noen"
"Alle språk er morsmål for noen"

Det minnet nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein om da hun åpnet Morsmålsdagen 2014 på Litteraturhuset i Oslo, hvor dagen ble feiret med foredrag, debatt og diktopplesning. Den internasjonale morsmålsdagen, initiert av UNESCO, ble markert med en rekke arrangementer over hele landet.

Ukjent Hamsun-manuskript om julebesøk i Torpa i 1881
Ukjent Hamsun-manuskript om julebesøk i Torpa i 1881

Før jul anskaffet Nasjonalbiblioteket et hittil ukjent manuskript av Knut Hamsun, et tidlig diktmanuskript og fire brev.

Hva er din drøm?
Hva er din drøm?

16. februar lanserte NRK i samarbeid med folkebibliotekene «Drømmer for Norge». NRK ønsker å fange nordmenns drømmer og framtidstanker 200 år etter at vi fikk vår egen grunnlov. På slutten av året overrekkes materialet til Nasjonalbiblioteket, som lagrer drømmene for framtiden.

Spøk og alvor under seminar om samiske språk
Spøk og alvor under seminar om samiske språk

Torsdag 13. februar ble de samiske språkene feiret ved Nasjonalbiblioteket. Strategisk plassert midt mellom samenes nasjonaldag den 6. februar og Morsmålsdagen 21. februar var det duket for to timers språkglede: giellamiella-seminaret.

Brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun
Brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-1921

Nasjonalbiblioteket har nylig fått som tilvekst fem brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun. Fire av brevene har ikke vært trykt før, og det femte, datert 16.september 1921, har bare vært trykt i utdrag. Brevene er holdt i en muntlig, munter og kjærlig tone, blant annet ved å finne på nye kjælenavn på henne.

Seminar torsdag 13. februar: Samiske språk
Seminar torsdag 13. februar: Samiske språk

Vi har flere samiske språk i Norge i dag. Samisk har status som urfolksspråk, og er en viktig del av Norges språklige landskap. I anledning samisk nasjonaldag og Morsmålsdagen feirer Nasjonalbiblioteket de samiske språkene med et miniseminar torsdag 13. februar. Helene Uri kommer for å snakke om sine samiske røtter og romanen Rydde ut, og Odd Levi Paulsen viser kortfilmen Bonki.

Utviklingsmidler: Husk søknadsfrist 17. februar!
Utviklingsmidler: Husk søknadsfrist 17. februar!

Regjeringen ønsker å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Det er satt av 12,1 millioner kroner til prosjekter som stimulerer folkebibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene mer attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Les mer om hvem som kan søke og hvordan du søker.

samlingen nettsidene