Nyheter
[tab] take-away bibliotek
[tab] take-away bibliotek

Romslig, modig og sunn er kjerneverdier som Sandnes kommune jobber etter når det gjelder drift og verdiskapning. Kommunen er IA-bedrift. Sandnes bibliotek ønsket ut fra dette å tilby en meny bestående av «litterære retter» som profesjonell litteraturformidling, presentasjon av bibliotekets øvrige tilbud og bokpakker for utlån til ansatte i utvalgte kommunale virksomheter.

Språkkonkurransen til Nasjonalbiblioteket: Vinnarane er kåra!
Språkkonkurransen til Nasjonalbiblioteket: Vinnarane er kåra!

Ein jury med fagpersonar innanfor språk og opplæring har no kåra vinnarane av Nasjonalbiblioteket sin språkkonkurranse for barn og unge, Språk i ditt liv. Vinnarane av konkurransen vil få store bokpakkar i premie, og vinnarbidraga blir ein del av språkutstillinga i Nasjonalbiblioteket i haust

Forslag til ny biblioteklov
Forslag til ny biblioteklov

Regjeringen la fredag 26. april fram forslag til endringer i lov om folkebibliotek. Endringene ble varslet iStortingsmeldingen om bibliotek som Stortinget behandlet i 2009. I endringsforslaget understrekes det tydeligere at folkebibliotekene skal være en arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt.

Forslag til ny biblioteklov i Sverige
Forslag til ny biblioteklov i Sverige

Den svenske regjeringen overleverte mandag 23. april en proposisjon til riksdagen i Sverige med forslag til en ny biblioteklov. Forslaget innebærer blant annet at også e-bøker skal være kostnadsfrie for låntakerne. Barn og unge skal prioriteres av folkebibliotekene. Dessuten forsterkes bibliotekenes samfunnsoppdrag. Dette kommer frem i en pressemelding fra den svenske regjeringen.

Visning av Hamsuns "Pan" i Cinemateket
Visning av Hamsuns "Pan" i Cinemateket

Søndag 28. april kl. 18.30 viser Cinemateket en nyrestaurert kopi av Harald Schwenzens filmatisering av Hamsuns "Pan" fra 1924. Filmen introduseres av filmarkivar Bent Kvalvik fra Nasjonalbiblioteket.

Verdens bokdag 2013
Verdens bokdag 2013

Verdens bokdag er utpekt av UNESCO til en verdensomspennende feiring av bøker og lesing, og feires i mer enn hundre land. Bokdagen er en markering av bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon. Folkebibliotek rundt om i landet markerer verdens bokdag med ulike arrangementer.

Jørgen Moe – Eventyrpresten
Jørgen Moe – Eventyrpresten

22. april 2013 er det 200 år siden Jørgen Moe, dikter og prest, ble født. Sammen med Peter Christen Asbjørnsen samlet Jørgen Moe inn en rekke folkeeventyr. Eventyrene de samlet inn og skrev ned i første halvdel av 1800-tallet, har gjennom generasjoner preget vår forståelse av hva det vil si å leve, lytte og fortelle. I det digitale biblioteket finner du materiale etter Jørgen Moe, blant annet brev fra Jørgen Moe til hans kone Johanne Fredrikke Sophie Sørenssen , musikkmanuskripter til Jørgen Moes dikt , og selvsagt også eventyrsamlinger .

Helseinformasjon i folkebibliotek
Helseinformasjon i folkebibliotek

Kan folkebibliotekene spille en rolle i samhandlingsreformen? Hvilken rolle skal bibliotekene ta når det gjelder helseinformasjon? Disse spørsmålene stilte Stange bibliotek i et forprosjekt, som ble støttet med 318 000 kr. av Nasjonalbiblioteket, og som nå er oppsummert i en egen rapport.

Kirsten Flagstad. Fra Nationaltheatret til Metropolitan
Kirsten Flagstad. Fra Nationaltheatret til Metropolitan

Det er i år 100 år siden Kirsten Flagstad debuterte som operasanger på Nationaltheatret i rollen som «Nuri» i operaen «Lavland» av Eugen d’Albert. Dette var også åpningsforestillingen på Den norske opera da den åpnet i 1959 med Kirsten Flagstad som første operasjef. I anledning hundreårsjubileet åpner Nasjonalbiblioteket vandreutstillingen Kirsten Flagstad. Fra Nationaltheatret til Metropolitan torsdag 18. april kl. 17.

Søren Kierkegaard
Søren Kierkegaard 200 år

I vår markeres 200-årsjubileet for Søren Kierkegaard i Norge. I Nasjonalbiblioteket feires Kierkegaard med en korkonsert, boklansering og foredrag. Arrangementet inngår i jubileumsprogrammet For Søren! — Kierkegaard 1813–2013 som arrangeres av Fondet for dansk-norsk samarbeid og Det Norske Søren Kierkegaard Selskap 12.–14. april i samarbeid med en rekke kulturinstitusjoner i Oslo.

samlingen nettsidene