Nyheter
"Alle språk er morsmål for noen"
"Alle språk er morsmål for noen"

Det minnet nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein om da hun åpnet Morsmålsdagen 2014 på Litteraturhuset i Oslo, hvor dagen ble feiret med foredrag, debatt og diktopplesning. Den internasjonale morsmålsdagen, initiert av UNESCO, ble markert med en rekke arrangementer over hele landet.

Ukjent Hamsun-manuskript om julebesøk i Torpa i 1881
Ukjent Hamsun-manuskript om julebesøk i Torpa i 1881

Før jul anskaffet Nasjonalbiblioteket et hittil ukjent manuskript av Knut Hamsun, et tidlig diktmanuskript og fire brev.

Hva er din drøm?
Hva er din drøm?

16. februar lanserte NRK i samarbeid med folkebibliotekene «Drømmer for Norge». NRK ønsker å fange nordmenns drømmer og framtidstanker 200 år etter at vi fikk vår egen grunnlov. På slutten av året overrekkes materialet til Nasjonalbiblioteket, som lagrer drømmene for framtiden.

Spøk og alvor under seminar om samiske språk
Spøk og alvor under seminar om samiske språk

Torsdag 13. februar ble de samiske språkene feiret ved Nasjonalbiblioteket. Strategisk plassert midt mellom samenes nasjonaldag den 6. februar og Morsmålsdagen 21. februar var det duket for to timers språkglede: giellamiella-seminaret.

Brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun
Brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-1921

Nasjonalbiblioteket har nylig fått som tilvekst fem brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun. Fire av brevene har ikke vært trykt før, og det femte, datert 16.september 1921, har bare vært trykt i utdrag. Brevene er holdt i en muntlig, munter og kjærlig tone, blant annet ved å finne på nye kjælenavn på henne.

Seminar torsdag 13. februar: Samiske språk
Seminar torsdag 13. februar: Samiske språk

Vi har flere samiske språk i Norge i dag. Samisk har status som urfolksspråk, og er en viktig del av Norges språklige landskap. I anledning samisk nasjonaldag og Morsmålsdagen feirer Nasjonalbiblioteket de samiske språkene med et miniseminar torsdag 13. februar. Helene Uri kommer for å snakke om sine samiske røtter og romanen Rydde ut, og Odd Levi Paulsen viser kortfilmen Bonki.

Utviklingsmidler: Husk søknadsfrist 17. februar!
Utviklingsmidler: Husk søknadsfrist 17. februar!

Regjeringen ønsker å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Det er satt av 12,1 millioner kroner til prosjekter som stimulerer folkebibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene mer attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Les mer om hvem som kan søke og hvordan du søker.

Å feire en nasjon
Å feire en nasjon

Hva skjer når nasjoner feirer? Og hva er en feiring, egentlig?  I 17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven på vedtatt på Eidsvold. Med dette utgangspunktet ønsket Nasjonalbiblioteket velkommen til et seminar som satte søkelyset nettopp på nasjonens tradisjon for feiring.

Seminar 6. februar: Grunnlovsjubilering og feiringstid
Seminar 6. februar: Grunnlovsjubilering og feiringstid

Hva skjer når nasjoner feirer? Hva er en feiring, egentlig? I et internasjonalt perspektiv er oppslutningen om den norske nasjonaldagen unik. Men hvorfor? Nasjonalbiblioteket ønsker med seminaret Grunnlovsjubilering og feiringstid å se nærmere på selve grunnlovsfeiringene. Stortingspresident Olemic Thommessen åpner seminaret, og Black Debbath fremfører grunnlovsjubileumsrock.

Nytt Bibliotheca Nova
Nytt Bibliotheca Nova

Digital formidling er et viktig utviklingsområde for bibliotekene. Det nye heftet i Bibliotheca Nova-serien presenterer mange eksempler på hvordan Nasjonalbiblioteket og folke- og fylkesbibliotek over hele landet har gjort materiale digitalt tilgjengelig.

samlingen nettsidene