Nyheter
Nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi
Nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi

Widerøes skråfotoarkiv med ca. 315.000 negativer og prøvekopier ble solgt i 1970. Alle norske kommuner fikk tilbud om å kjøpe flyfotografiene fra sine respektive geografiske områder. Oppstykking av arkivet har vist seg å få uheldige konsekvenser fra et kulturhistorisk og bevaringsmessig ståsted. Flere offentlige fotoarkiv har derfor tatt initiativ til et prosjekt for en samstyrt bevaring og formidling av flyfotoarkivet til Widerøe.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Som en del av dette prosjektet tilbyr Nasjonalbiblioteket eierkommunene å overta bevaringsansvaret for originalmaterialet. Materialet vil bli digitalisert, noe som vil gi grunnlag for videre bruk på nasjonalt og lokalt plan.

Flyfotografi fra Kvinesdal kommune
Flyfotografi fra Kvinesdal kommune

Nasjonalbiblioteket har mottatt en samling flyfotografier fra Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Fotografiene er tatt av Widerøe A/S på 1950- og 1960-tallet. Fotografiene er digitalisert, og nå ønsker vi gjerne din hjelp for å skaffe oss mer informasjon om bildene. Alt kan være av interesse: navn på gårder, hus, butikker, stasjoner, tettsteder og veier, men også informasjon om hus som ikke lenger eksisterer eller nye bygg.

«Ni liv» blir første norske film på filmfestivalen i Bologna
«Ni liv» blir første norske film på filmfestivalen i Bologna

Nasjonalbibliotekets nyrestaurerte kopi av Arne Skouens Ni liv blir denne uken vist under filmfestivalen Il Cinema Ritrovato 2013 i Bologna. Det er første gang en norsk film er tatt ut til den prestisjetunge festivalen.

Biblioteklederkonferansen 2013 –  formidling, forvaltning og forvandling
Biblioteklederkonferansen 2013 – formidling, forvaltning og forvandling

Praktisk informasjon, samt utdrag fra programmet og mulighet for påmelding er nå tilgjengelig. Merk at påmeldingsfristen er allerede 2. september. Se utdrag fra programmet og meld deg på her

Leselyststrategi 2013 lansert
Leselyststrategi 2013 lansert

Leselyststrategien er Kulturdepartementets plan for å bidra til økt leselyst blant barn og unge. Strategien er en del av Leseløftet 2010-2014, og bygger på ulike nasjonale tiltak for litteraturformidling og lesing, og på innspill fra institusjoner, organisasjoner og andre aktører som arbeider for å bidra til økt leselyst.

Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene
Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene

Nesten alle landets bibliotek benytter seg av tjenester fra Nasjonalbiblioteket. Det er en gjennomgående høy tilfredshet blant bibliotekene med Nasjonalbibliotekets tilbud og den kontakten de har med institusjonen. Det viser tall fra Nasjonalbibliotekets brukerundersøkelse.

Digital formidling - til og fra ungdom
Digital formidling - til og fra ungdom

Onsdag 19. juni var det premiere på hele 77 digitale fortellinger i Lillestrøm kino. Fortellingene - som er digitale bokomtaler - er laget av elever ved Kjellervolla og Stav ungdomsskole. Det er Skedsmo bibliotek i samarbeid med Ungdomsbøker.no som har satt i gang prosjektet Digital formidling - til og fra ungdom. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Flompostkort i postkortflom
Flompostkort i postkortflom

Flom er ikke noe nytt. Ødeleggende vannmasser har herjet med ujevne mellomrom siden lenge før syndfloden. Men selv om vannet er det samme, har bildene av flom endret seg: fra veggmalerier og mosaikker i bysantinsk kirkekunst, via tresnitt og andre trykkteknikker på papir, til televisjon, flatskjermer og mobiltelefoner. I de første tiårene av det 20. århundre bragte fotografiske postkort en flom av nye bilder.

Nytt lys over latinsk bokkultur i norsk middelalder
Nytt lys over latinsk bokkultur i norsk middelalder

I boken Latin  Manuscripts of Medieval Norway –Studies in Memory of Lilli Gjerløw (redaktør Espen Karlsen) presenteres for første gang et stort antall latinske manuskripter og manuskriptfragmenter fra norsk middelalder. Boken kaster lys over en nesten ukjent tidlig latinsk bokkultur og bokproduksjon i Norge og avdekker at en lokal norsk produksjon av liturgiske bøker kom i gang allerede på 1000-tallet. Dette er tidligere enn hva man inntil nå har kjent til. Boken lanseres i Nasjonalbiblioteket i dag kl. 13.00.

Populære folkebibliotek
Populære folkebibliotek

Innbyggerundersøkelsen som i dag legges fram av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) viser at folkebibliotekene er den mest populære offentlige tjenesten. Undersøkelsen som består av en innbyggerdel og en brukerdel viser at bibliotekene står sterkt i hele befolkningen og blir satt stor pris på av de som bruker tjenesten.

samlingen nettsidene