Nyheter
Drømmen om sommer
Drømmen om sommer

Lengter du etter sommeren som var, og sommeren som helt sikkert kommer? Her kan du drømme deg bort mens du venter. Fotografen Anders Beer Wilses badebilder fra Oslofjorden viser sommeridyll med ferie- og badeliv.

Høringsuttalelse til Kulturutredningen

Kulturutredningen 2014 har vært ute til høring.
Øremerking av midler, forvaltningsstruktur og suksessfaktorer er noen av elementene Nasjonalbiblioteket tar opp i sitt høringssvar.

Speiderleirbibliotek
Speiderleirbibliotek

12000 speidere får tilgang på speiderbibliotek.

Nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi
Nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi

Widerøes skråfotoarkiv med ca. 315.000 negativer og prøvekopier ble solgt i 1970. Alle norske kommuner fikk tilbud om å kjøpe flyfotografiene fra sine respektive geografiske områder. Oppstykking av arkivet har vist seg å få uheldige konsekvenser fra et kulturhistorisk og bevaringsmessig ståsted. Flere offentlige fotoarkiv har derfor tatt initiativ til et prosjekt for en samstyrt bevaring og formidling av flyfotoarkivet til Widerøe.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Som en del av dette prosjektet tilbyr Nasjonalbiblioteket eierkommunene å overta bevaringsansvaret for originalmaterialet. Materialet vil bli digitalisert, noe som vil gi grunnlag for videre bruk på nasjonalt og lokalt plan.

Flyfotografi fra Kvinesdal kommune
Flyfotografi fra Kvinesdal kommune

Nasjonalbiblioteket har mottatt en samling flyfotografier fra Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Fotografiene er tatt av Widerøe A/S på 1950- og 1960-tallet. Fotografiene er digitalisert, og nå ønsker vi gjerne din hjelp for å skaffe oss mer informasjon om bildene. Alt kan være av interesse: navn på gårder, hus, butikker, stasjoner, tettsteder og veier, men også informasjon om hus som ikke lenger eksisterer eller nye bygg.

«Ni liv» blir første norske film på filmfestivalen i Bologna
«Ni liv» blir første norske film på filmfestivalen i Bologna

Nasjonalbibliotekets nyrestaurerte kopi av Arne Skouens Ni liv blir denne uken vist under filmfestivalen Il Cinema Ritrovato 2013 i Bologna. Det er første gang en norsk film er tatt ut til den prestisjetunge festivalen.

Biblioteklederkonferansen 2013 –  formidling, forvaltning og forvandling
Biblioteklederkonferansen 2013 – formidling, forvaltning og forvandling

Praktisk informasjon, samt utdrag fra programmet og mulighet for påmelding er nå tilgjengelig. Merk at påmeldingsfristen er allerede 2. september. Se utdrag fra programmet og meld deg på her

Leselyststrategi 2013 lansert
Leselyststrategi 2013 lansert

Leselyststrategien er Kulturdepartementets plan for å bidra til økt leselyst blant barn og unge. Strategien er en del av Leseløftet 2010-2014, og bygger på ulike nasjonale tiltak for litteraturformidling og lesing, og på innspill fra institusjoner, organisasjoner og andre aktører som arbeider for å bidra til økt leselyst.

Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene
Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene

Nesten alle landets bibliotek benytter seg av tjenester fra Nasjonalbiblioteket. Det er en gjennomgående høy tilfredshet blant bibliotekene med Nasjonalbibliotekets tilbud og den kontakten de har med institusjonen. Det viser tall fra Nasjonalbibliotekets brukerundersøkelse.

Digital formidling - til og fra ungdom
Digital formidling - til og fra ungdom

Onsdag 19. juni var det premiere på hele 77 digitale fortellinger i Lillestrøm kino. Fortellingene - som er digitale bokomtaler - er laget av elever ved Kjellervolla og Stav ungdomsskole. Det er Skedsmo bibliotek i samarbeid med Ungdomsbøker.no som har satt i gang prosjektet Digital formidling - til og fra ungdom. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene